Zbiórka selektywna

Informacje na temat zbiórki selektywnej: punkty zbiórki w Elblągu i Pieniężnie, punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, baterii i leków

Edukacja ekologiczna

Wskazówki jak poprawnie segregować odpady, informacje o realizowanych projektach, konkursach, akcjach

Projekty UE

Informacje na temat projektów Projekty UE realizowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacje na temat PSZOK: kto może przywieźć odpad, zasady przyjmowania odpadów, regulacje prawne

11 maja - Dzień baz Śmiecenia

11 maja - Dzień baz Śmiecenia z REKOPOLEM Organizacją Odzysku Opakowań S.A.

ZUO w mediach

Reportaż w TVP3....


Zaproszenie do złożenia oferty

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na organizację warsztatów ekologicznych podczas XI Elbląskich Dni Recyklingu w dniu 19.05.2018r. 

Pełna treść zaproszenia w pliku PDFInformacja o utworzeniu funduszu rekultywacji składowiska

Zgodnie z art.137 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21), ZUO sp. z o.o. podaje do wiadomości informację o utworzeniu funduszu rekultywacyjnego składowiska balastu oraz ustalenia wysokości rocznych odpisów na fundusz w latach 2013-2022.
Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów wynosi:
od 1 lipca 2013r. - 0,57 zł/Mg
od 1 stycznia 2014r. - 1,41 zł/Mg (w przeliczeniu na zmieszane odpady komunalne)


Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie utworzenia funduszu.