Zbiórka selektywna

Informacje na temat zbiórki selektywnej: punkty zbiórki w Elblągu i Pieniężnie, punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych, baterii i leków

Edukacja ekologiczna

Wskazówki jak poprawnie segregować odpady, informacje o realizowanych projektach, konkursach, akcjach

Projekty UE

Informacje na temat projektów Projekty UE realizowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informacje na temat PSZOK: kto może przywieźć odpad, zasady przyjmowania odpadów, regulacje prawne

ZUO w mediach

Puchar Recyklingu 2018

Reportaż w TVP3....


KOMUNIKAT

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w ZUO Elbląg przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu. 

Sprawy nie wymagające bezpośredniego kontaktu można załatwić drogą telefoniczną, bądź mailową. 

Jeżeli jednak zaistnieje konieczność wizyty w ZUO w celu przekazania odpadu prosimy o realizację płatności za pomocą karty. XIII edycja Elbląskich Dni Recyklingu planowana na 16 maja 2020 r. została odwołana.FILM wyróżniony w XXIII edycji Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych w kategorii Edukacja ekologiczna.


Ogłoszenie o sprzedaży pojemników

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. ogłasza, że posiada do sprzedania pojemniki na odpady bio.

Pełna treść ogłoszeniaInformacja o utworzeniu funduszu rekultywacji składowiska

Zgodnie z art.137 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21), ZUO sp. z o.o. podaje do wiadomości informację o utworzeniu funduszu rekultywacyjnego składowiska balastu oraz ustalenia wysokości rocznych odpisów na fundusz w latach 2013-2022.
Udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów wynosi:
od 1 lipca 2013r. - 0,57 zł/Mg
od 1 stycznia 2014r. - 1,41 zł/Mg (w przeliczeniu na zmieszane odpady komunalne)


Uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie utworzenia funduszu.