Punkty obsługiwane przez ZUO

WYKAZ PUNKTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ZUO

Punkty na zużyte leki oraz baterie – (link)

Punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych w Elblągu – (link)

Miejskie Punkty Elektroodpadów (link)

     Czerwone pojemniki na elektroodpady nadzorowane przez Urząd Miejski w Elblągu (link)