Polityka prywatności

W Zakładzie Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu (dalej: ZUO), chronimy prywatność użytkowników naszych serwisów internetowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które wyjaśniają podstawowe zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego.

Wypełnienie i wysłanie przez użytkownika formularza kontaktowego przez stronę  www.zuoelblag.pl czy też  wiadomości prywatnej w serwisie społecznościowym
(Facebook prowadzonym przez ZUO), oznacza przekazanie danych osobowych ZUO który jest ich administratorem – oraz informacji o urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, przeglądarce, parametrach połączenia internetowego i danych związanych z zachowaniem użytkownika na formularzu lub stronach WWW uzyskanych w związku z wypełnianiem przez niego formularza.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez ZUO aby umożliwić Pracownikowi kontakt telefoniczny lub mailowy z użytkownikiem w celu potwierdzenia danych, przekazania informacji o danej usłudze i dokonania innych czynności związanych z realizacją formularza.

Wysyłając formularz, lub wiadomość w serwisie społecznościowym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez ZUO uzyskanych w ten sposób swoich danych osobowych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Wiadomości prywatne przesłane do ZUO za pośrednictwem serwisu społecznościowego powinny zawierać minimum informacji niezbędnych do poprawnej identyfikacji użytkownika przez ZUO, czyli powinny zostać ograniczone do numeru telefonu użytkownika, pod którym ZUO może skontaktować się z nim w celu przeprowadzenia pełnej weryfikacji użytkownika. ZUO nie będzie prosił o dosłanie za pośrednictwem tego kanału dodatkowych danych osobowych.

Informujemy, iż możemy przetwarzać dane statystyczne o Państwa aktywności na naszych profilach. W tym zakresie dochodzi do współadministrowania Państwa danymi pomiędzy ZUO  a Facebook na potrzeby statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za  przetwarzanie Państwa danych osobowych, znajdziecie Państwo na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby statystyk.

Przypominamy, iż Administratorem danych jest Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o., ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg, telefon: 55 236 12 25, e-mail: sekretariat@zuoelblag.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: iod@zuoelblag.pl lub poprzez adres korespondencyjny na adres Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.