Praca w ZUO


Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. zatrudni pracowników na stanowisko: SORTOWACZ

Praca 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku na dwie zmiany naprzemiennie 6-14/14-22 (umowa o pracę na okres próby).

CV prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zuoelblag.pl, z dopiskiem nazwy stanowiska. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nie możemy zatrudniać osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

W podaniu o prace prosimy o zamieszczenie następującego tekstu:

„Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Zakład Utylizacji Odpadów z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42. Telefon firmowy: 55 236 12 25, e-mail: rekrutacja@zuoelblag.pl, w celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne”

 

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. zatrudni pracownika na stanowisko: OPERATOR PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. poszukuje mężczyzny sprawnego fizycznie (możliwość pracy na wysokości przy obsłudze przenośników taśmowych).

Praca 8 godz. dziennie od poniedziałku do soboty na dwie zmiany naprzemiennie 6-14/14-22, 5 dni w tygodniu (umowa o pracę).

CV prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zuoelblag.pl, z dopiskiem nazwy stanowiska. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nie możemy zatrudniać osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

W podaniu o prace prosimy o zamieszczenie następującego tekstu:

„Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Zakład Utylizacji Odpadów z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42. Telefon firmowy: 55 236 12 25, e-mail: rekrutacja@zuoelblag.pl, w celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne”

 

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu poszukuje doświadczonego pracownika na stanowisku: MECHANIK w Dziale Utrzymania Ruchu

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne w dziedzinie mechaniki lub pokrewnej
 • doświadczenie w pracy jako Mechanik w Dziale Utrzymania Ruchu lub na podobnym stanowisku przez co najmniej 3 lata
 • umiejętność diagnozowania i naprawy usterek
 • znajomość przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa pracy
 • mile widziana umiejętność zarządzania zespołem oraz koordynacji prac konserwacyjnych i naprawczych
 • umiejętności komunikacyjne i zdolność do pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy i umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach awaryjnych

Obowiązki:

 • wykonywanie przeglądów technicznych, diagnozowanie i naprawa usterek w zakresie maszyn i urządzeń
 • planowanie i koordynacja prac konserwacyjnych i naprawczych
 • zapewnienie terminowej realizacji zadań oraz utrzymanie wysokiej jakości napraw i konserwacji
 • monitorowanie stanu technicznego urządzeń, identyfikacja i rekomendowanie działań zapobiegawczych
 • współpraca z innymi działami w zakresie utrzymania ruchu oraz raportowanie bieżących działań

CV prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zuoelblag.pl, z dopiskiem „mechanik”.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami.


Nie możemy zatrudniać osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

W podaniu o pracę prosimy o zamieszczenie następującego tekstu:

Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Zakład Utylizacji Odpadów z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42. Telefon firmowy: 55 236 12 25, e-mail: rekrutacja@zuoelblag.pl, w celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne”


 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z procesem rekrutacji)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg

telefon: 55 236 12 25

e-mail: sekretariat@zuoelblag.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH iod@zuoelblag.pl
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 1.     przeprowadzenia rekrutacji w ramach aktualnie prowadzonej u Administratora Danych rekrutacji – na podstawie przepisów prawa tj. Art. 22¹KP (art. 6 ust 1 lit c RODO) oraz w zakresie przekraczającym obszar wskazany w przepisach prawa na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO),

2.     przeprowadzenia przyszłej rekrutacji w ramach rekrutacji, która będzie prowadzona u Administratora Danych w przyszłości – na podstawie Państwa zgody (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO).

3.     Rozpatrywanie roszczeń (podstawa prawa art. 6 ust 1 lit f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na analizie roszczenia z którym wystąpił kandydat)

ODBIORCY DANYCH Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, naszemu usługodawcy hostingowemu, naszym dostawcom oprogramowania oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Nie dotyczy
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:

1.     przez okres prowadzenia aktualnej rekrutacji u Administratora Danych, w ramach której wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, maksymalnie do 3 miesięcy

2.     przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji, w ramach której przekazaliście Państwo nam swoje dane, jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych także w przyszłych rekrutacjach.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Mają Państwo prawo:

1. dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii,

2. sprostowania Państwa danych osobowych,

3. żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),

4. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano przed na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Wszystkie prawa można zrealizować kontaktując się z Inspektorem ochrony danych na adres kontaktowy Administratora danych lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zuoelblag.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl), w szczególności, gdy uważacie Państwo, że dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Bezpośrednio od osoby której dane dotyczą
PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI Nie dotyczy
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Przekazanie danych jest niezbędne celem realizacji celu