Raporty

FUNDUSZ REKULTYWACYJNY

Udział środków przeznaczonych na fundusz rekultywacji w cenie za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w 2021 wynosi 2 zł.