Kronika

Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.

nagrody, wyróżnienia, statuetki, dyplomy, podziękowania

 

l.p. Data Nagroda Nazwa konkursu Przyznający/Fundujący Organizator Wręczający Foto
1 Warszawa 2003 Dyplom

Podziękowanie

Jubileuszowa 10 akcja „Sprzątanie świata – Polska” Fundacja Nasza Ziemia Fundacja Nasza Ziemia Prezes Zarządu

Fundacji Nasza Ziemia

Mira Stanisławska-Meysztowicz

 

2 10.2005 Podziękowanie Za tworzenie systemu „Zielony Punkt” poprzez edukację ekologiczną Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Warszawa

Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

Warszawa

Członek Zarządu Rekopol

Jakub Tyczkowski

3 03.11.2005 Podziękowanie Za działalność na rzecz odzysku puszek aluminiowych oraz budowanie świadomości ekologicznej Recal Fundacja na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach Recal Fundacja na rzecz odzysku aluminiowych puszek po napojach Prezes Zarządu Recal

Jacek Wodzisławski

Członek Zarządu Recal

Artur Łobocki

Członek Zarządu

Jacek Wać

 

4 15.11.2005 Dyplom

 

Wyróżnienie

W kat. Zielona Bateria

VI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Abrys sp. z o.o.

Poznań

 

REBA Organizacja Odzysku S.A.

Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

 

Prezes REBA Organizacja Odzysku S.A.

Michał Korkozowicz

 

5 15.11.2005 Dyplom

 

Nagroda rzeczowa

(10 tys. worków do segregacji)

VI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Starpack Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Starpack

Sławomir Starościak

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

6 15.11.2005 Dyplom

 

Nagroda finansowa

5 tys. zł

VI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu WFOŚiGW w Olsztynie Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

7 14.06.2006 List pochwalny VI edycja akcji pn. „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur” Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego

WFOŚiGW w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego

WFOŚiGW w Olsztynie

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Prezes Zarządu

WFOŚiGW

Adam Krzyśków

 

8 20.11.2006 Dyplom Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich Związek Miast Polskich Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

9 21.11.2006 Dyplom

 

Wyróżnienie

w kat. Srebrna Puszka

VII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Abrys sp. z o.o. Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Fundacji Recal

Jacek Wodzisławski

 

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

10 21.11.2006 Dyplom

 

Nagroda finansowa

7 tys. zł

VII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu WFOŚ iGW w Olsztynie Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Fundacji Recal

Jacek Wodzisławski

 

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

11 29.01.2007 Dyplom

 

Ogólnopolski Konkurs Zbiórki Szkła Opakowaniowego w 2006 r. Rekopol

Organizacja Odzysku S.A.

Warszawa

Rekopol

Organizacja Odzysku S.A.

Warszawa

Prezes Zarządu

Piotr Szajrych

Członek Zarządu Rekopol

Jakub Tyczkowski

12 20.11.2007 Dyplom

 

Wyróżnienie

w kat. Złota Bela Makulatury

VIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

13 20.11.2007 Dyplom

 

Nagroda finansowa

7,5 tys. zł

w kat. Zielona Bateria

VIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu NFOŚiGW Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

14 20.11.2007 Dyplom

 

Wyróżnienie

w kat. Srebrna Puszka

 VIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

15 20.11.2007 Dyplom

 

Nagroda finansowa

6 tys. zł

 VIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

16 13.06.2008 List pochwalny Za udział w VIII akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur” pod hasłem „Śmieciom przeciwni” Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, WFOŚiGW Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, WFOŚiGW Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Prezes Zarządu WFOŚiGW

Adam Krzyśków

17 13.06.2008 Dyplom Za udział w VIII akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur” pod hasłem „Śmieciom przeciwni” Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, WFOŚiGW w Olsztynie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, WFOŚiGW w Olsztynie Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jacek Protas

Prezes Zarządu WFOŚiGW

Adam Krzyśków

18 22.09.2008 Podziękowanie za udział Akcja pn. „Drzewko za makulaturę” Dziennik Bałtycki Dziennik Bałtycki Prezes Prasy Bałtyckiej

Jakub Krazyman

19 27.10.2008 Dyplom

 

Wyróżnienie

w kat. Rekordowy Karton

IX edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

 

Dyrektor Generalny Programu Rekarton

Władysław Janikowski

 

20 27.10.2008 Dyplom

 

Wyróżnienie

w kat. Srebrna Puszka

IX edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

21 27.10.2008 Dyplom

 

Nominacja do tytułu Tygrysa Recyklingu

IX edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

22 27.10.2008 Dyplom

 

Nagroda finansowa

8 tys. zł

IX edycja Konkursu o Puchar Recyklingu WFOŚiGW w Olsztynie Abrys sp. z o.o. Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

23 23.11.2009 Dyplom

 

Szabla Recyklingu

w kat. Lider Zbiórki Tworzyw

X edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Elana PET Abrys sp. z o.o.

Poznań

Wiceprezes Zarządu Abrys

Robert Rosa

24 23.11.2009 Dyplom

 

Nagroda finansowa

10 tys. zł

X edycja Konkursu o Puchar Recyklingu WFOŚiGW  w Olsztynie Abrys sp. z o.o.

Poznań

Wiceprezes Zarządu Abrys

Robert Rosa

25 11.06.2010 List gratulacyjny „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur” WFOŚiGW w Olsztynie i Marszałek Województwa warmińsko-mazurskiego WFOŚiGW w Olsztynie Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie

Adam Krzyśków

26 23.11.2010 Dyplom

 

Nagroda finansowa

15 tys. zł

XI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu WFOŚiGW w Olsztynie Abrys s p. z o.o. Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

27 23.11.2010 Dyplom

 

Wyróżnienie

w kat. „Lider Zbiórki Tworzyw”

XI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu WFOŚiGW w Olsztynie Abrys s p. z o.o. Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

28 2011 Katowice Dyplom

Za kompleksową gospodarkę odpadami oraz skutecznie prowadzone działania edukacyjne

Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii Polska Izba Ekologii Prezes Zarządu PIE

Grzegorz Pasieka

 

Przewodniczący Rady PIE

Czesław Śleziak

29 22.11.2011 Dyplom

Nominacja do tytułu Tygrysa Recyklingu

XII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

30 22.11.2011 Dyplom

 

Puchar Recyklingu Polskiej Izby Ekologii

 

Nagroda finansowa

10 tys. zł

XII edycja Konkursu o Puchar  Recyklingu NFOŚiGW Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

31 27.11.2011 Dyplom

Wyróżnienie w kat. Lider Zbiórki Tworzyw

XII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika „Przegląd Komunalny” Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

32 16.11.2012 Znak Zielone Płuca Polski Umowa nr UL 75/2012

Licencja na 3 lata do 17 listopada 2015 r.

Fundacja Zielone Płuca Polski Fundacja Zielone Płuca Polski Prezes Zarządu Fundacji Zielone Płuca Polski

Krzysztof Wolfram

33 19.11.2012 Dyplom

Nagroda finansowa 10 tys. zł

XIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu NFOŚiGW Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

34 20.11.2012 Dyplom, nominacja Tygrys Recyklingu XIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

35 20.11.2012 Dyplom

 

Tytuł „Mistrza Edukacji Ekologicznej”

 

Nagroda finansowa

5 tys. zł

XIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Nagroda ufundowana przez NFOŚiGW Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

36 20.11.2012 Dyplom

 

Wyróżnienie

w kat. Zielony Kontakt

XIII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

37 2013 Tytuł

Dyrektor Roku 2012 Zakładów Oczyszczania Miast

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Zielona Góra

Prezes Zarządu Krajowego

Wojciech Janka

38 02.10.2013 Gratulacje Z okazji zakończenia przedsięwzięcia pn.”Racjonalizacja Gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Zielona Góra

Prezes Zarządu Krajowego

Wojciech Janka

39 02.10.2013 Gratulacje Z okazji zakończenia przedsięwzięcia pn.”Racjonalizacja Gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” W imieniu mieszkańców i władz Gminy Elbląg Wójt Gminy Elbląg

Genowefa Kwoczek

40 02.10.2013 Gratulacje Z okazji zakończenia przedsięwzięcia pn.”Racjonalizacja Gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” Browar w Elblągu

Grupa Żywiec

Dyrektor Browaru

Roman Korzeniowski

41 02.10.2013 Gratulacje Z okazji zakończenia przedsięwzięcia pn.”Racjonalizacja Gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” Tramwaje Elbląskie Dyrektor Spółki Bogdan Kaliński
42 02.10.2013 Podziękowanie i gratulacje Dot. ukończenia projektu pn. ”Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu” Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

Zielona Góra

Prezes Zarządu Krajowego

Wojciech Janka

43 07.10.2013 Dyplom

 

Statuetka Tygrysa Recyklingu

Nagroda finansowa

20 tys. zł

XIV edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Nagroda finansowa ufundowana przez NFOŚiGW Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

44 07.10.2013 Dyplom

 

Nominacja do tytułu Tygrysa Recyklingu

 

 

XIV edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny

 

Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

45 07.10.2013 Dyplom, wyróżnienie

Kat. Szklana Statuetka

XIV edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

46 07.10.2013 Dyplom, statuetka i

5 tys. zł,

W kat. Rekordowy Karton

XIV edycja Konkursu o Puchar Recyklingu NFOŚiGW Abrys sp. z o.o.

Poznań

Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

47 07.11.2013 Wyróżnienie

za edukację ekologiczną

Ogólnopolski Konkurs Odzysku Odpadów Opakowaniowych Rekopol + NFOŚiGW Rekopol Organizacja Odzysku S.A. Prezes Zarządu

Piotr Szajrych

48 29.04.2014

Olsztyn

Wyróżnienie w kat. firm o przychodach 5-50 mln PLN w woj. warmińsko-mazurskim Diamenty miesięcznika Forbes 2014 Wydawnictwo

Ringier Axel Springer Polska

Warszawa

Redaktor Naczelny miesięcznika Forbes

Kazimierz Krupa

49 15.10.2014 Wyróżnienie Indywidualne dla Dyrektora za postawę proekologiczną i duże zaangażowanie w ochronę środowiska Panteon Polskiej Ekologii Geoland Consulting International Geoland Consulting International Członek Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Przemysław Gonera

Wiceprzewodniczący Komitetu i Normalizacji w KIG

Wojciech Henrykowski

Członek Rady Nadzorczej BOŚ

Józef Kozioł

Główny Ekolog BOŚ

Anna Żyła

50 28.08.2015 Medal Odznaka honorowa za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Minister Środowiska Ministerstwo Środowiska Z up. Ministra Podsekretarz Stanu Janusz Ostapiuk
51 05.10.2015 Certyfikat

dla rzetelnego beneficjenta funduszy europejskich

Projekty chroniące środowisko Warmii i Mazur WFOŚiGW w Olsztynie WFOŚiGW w Olsztynie Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie

Adam Krzyśków

52 26.10.2015 Dyplom, Nagroda Główna Rekordowy Karton XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Redaktor Naczelna

„Przeglądu Komunalnego”

Magdalena Dutka

Wiceprezes NFOŚiGW

Przewodniczący Kapituły Konkursu

Krystian Szczepański

 

53 26.10.2015 Nagroda rzeczowa

Voucher na zestawy koszy do selektywnej zbiórki odpadów

XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu ALDA S.A.

Ząbkowice Śląskie

Abrys sp. z o.o. Przedstawiciel

ALDA S.A.

54 26.10.2015 Nagroda Główna

Zielona Bateria

XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Poznań Redaktor Naczelna „Przeglądu Komunalnego”

Magdalena Dutka

 

Wiceprezes NFOŚiGW

Przewodniczący Kapituły Konkursu

Krystian Szczepański

 

55 26.10.2015 Znak „Jakość Recyklingu” nr 13/2015 XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Poznań Prezes Zarządu Abrys

Magdalena Dutka

 

56 26.10.2015 Dyplom

Wyróżnienie w kat. Edukacja Recyklingowa

XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Poznań Redaktor Naczelna „Przeglądu Komunalnego”

Magdalena Dutka

 

Wiceprezes NFOŚiGW

Przewodniczący Kapituły Konkursu

Krystian Szczepański

 

57 26.10.2015 Dyplom

Wyróżnienie w kat. Lider Odzysku

XVI edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Poznań Redaktor Naczelna „Przeglądu Komunalnego”

Magdalena Dutka

 

Wiceprezes NFOŚiGW

Przewodniczący Kapituły Konkursu

Krystian Szczepański

 

58 09.02.2016 Certyfikat

Tytuł „Aktywnego innowatora i edukatora w dziedzinie selektywnego zbierania kartonów po płynnej żywności”

Zaświadczenie Fundacja ProKarton Fundacja ProKarton

Warszawa

Prezes Fundacji

Jan Jasiński

59 2016 Certyfikat

„Wzorowa Firma”

Ważny do 31.12.2018 r.

Wydawnictwo

Europa Press Media

Wydawnictwo

Europa Press Media

Dyrektor Wydawnictwa

Artur Świtoń

Marszałek Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Gustaw Marek Brzezin

Wojewoda

Warmińsko-Mazurski

Artur Chojecki

Przewodniczący Konwentu Powiatów województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wacław Strażewicz

 

60 11.10.2016 Statuetka

W kat. Lider Recyklingu – RIPOK

Rekordowy Karton

XVII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Poznań Redaktor Naczelna „Przeglądu Komunalnego”

Magdalena Dutka

 

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Roman Wójcik

61 11.10.2016 Dyplom Rekordowy Karton

W kat. Lider Recyklingu

XVII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Poznań Redaktor Naczelna „Przeglądu Komunalnego”

Magdalena Dutka

 

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Roman Wójcik

62 11.10.2016 Dyplom

Wyróżnienie

Srebrna Puszka

XVII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Poznań Redaktor Naczelna „Przeglądu Komunalnego”

Magdalena Dutka

 

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Roman Wójcik

63 26.10.2016 Statuetka i Dyplom  Ekolaur

Polskiej Izby Ekologii

 

w kat. „Całokształt Działalności na Rzecz Ochrony Środowiska”

 

Za stworzenie systemu gospodarki odpadami w Regionie Północnym Woj. Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o budowę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Elblągu oraz prowadzone działania edukacyjne

XV edycja Konkursu o Ekolaur PIE Polska Izba Ekologii

 

Katowice

Polska Izba Ekologii

 

Katowice

Sekretarz Kapituły Konkursu Ekolaury PIE 2016

Grzegorz Pasieka

 

Przewodniczący Kapituły Konkursu

Ekolaury PIE

Grzegorz Śleziak

(były Minister Środowiska)

64 16.10.2017 Dyplom

Wyróżnienie

Edukacja Recyklingowa

 

XVIII edycja

Konkursu o Puchar Recyklingu

 

Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o. Poznań Magdalena Dutka

Prezes Zarządu Abrys sp. z o.o.

 

Roman Wójcik

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

 

65 16.10.2017 Dyplom

Kategoria Lider Recyklingu

XVIII edycja

Konkursu o Puchar Recyklingu

 

Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o.

Poznań

Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

66 16.10.2017 Statuetka

 

Tytuł

„Aktywni w Województwie Warmińsko-Mazurskim”

Lider Recyklingu

Elbląg 2017

XVIII edycja

Konkursu o Puchar Recyklingu

 

Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

67 27.06.2017 Podziękowanie EKORUM 3. Ogólnopolska Konferencja „Sortowanie odpadów 2017”

w Elblągu

EKORUM EKORUM Kinga Gamańska

Dyrektor Operacyjny

68 29.11.2018 Dyplom

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

XIX edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Magdalena Dutka

Prezes Zarządu Abrys sp. z o.o.

 

69 29.11.2018 Puchar

„Aktywni w Województwie Warmińsko-Mazurskim”

XIX edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Magdalena Dutka

Prezes Zarządu Abrys sp. z o.o.

 

70 29.11.2018 Puchar

REKORDOWY

KARTON

XIX edycja Konkursu o Puchar Recyklingu Redakcja miesięcznika Przegląd Komunalny Abrys sp. z o.o.

Poznań

Magdalena Dutka

Prezes Zarządu Abrys sp. z o.o.