Informacja o systemie i opłatach

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. to Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyposażona w technologię MBP o przepustowości 70 tysięcy Mg/rok odpadów. ZUO Elbląg przyjmuje odpady komunalne od mieszkańców oraz przedsiębiorców z Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu oraz Powiatu Pasłęckiego. Zniesienie regionalizacji instalacji komunalnych pozwala również na przyjmowanie odpadów z innych regionów Polski.

  • Przedsiębiorca podobnie jak mieszkaniec jest producentem odpadu komunalnego (nie dotyczy odpadów poprodukcyjnych), który przekazuje odpady do instalacji komunalnej przy ul. Mazurskiej 42 odpłatnie, zgodnie z cennikiem obecnie obowiązującym od 1 maja 2023 r. 
  • Przedsiębiorca przekazujący odpad regularnie podpisuje umowę z ZUO rozliczaną co miesiąc na podstawie wystawionej faktury. 
  • Każda firma produkująca określoną ilość odpadów ma obowiązek uzyskać numer BDO w celu ewidencji odpadów w elektronicznym systemie.

Cennik (link)