Komunikat (05.04.2024 r.)

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu informuje:

  1. Mieszkańcy Elbląga mają możliwość przekazania martwych zwierząt do weterynarza lub spółki miejskiej EPGK (ul. Szańcowa 8, 82-300 Elbląg, tel. 55 2326408). Szczegóły należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
  2. ZUO Elbląg nie sprzedaje worków na gruz budowlany, należy kontaktować się z przewoźnikami odpadów.
  3. Zakład Utylizacji Odpadów nie świadczy usługi transportu odpadów od mieszkańców.
  4. Od listopada 2021 r. w związku z wyczerpaniem pojemności kwatery składowania azbestu i wyrobów azbestowych ZUO Elbląg nie przyjmuje tego rodzaju odpadów.