PSZOK inne gminy

PSZOK dla mieszkańców Gminy Elbląg

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Gminy Elbląg do PSZOK-u

 1. Makulatura
 2. Opakowania z tworzyw sztucznych
 3. Opakowania szklane
 4. Drobny złom, puszki
 5. Popiół
 6. Opony
 7. Odpady budowlano-rozbiórkowe
 8. Bioodpady
 9. Odpady wielkogabarytowe
 10. Odpady niebezpieczne: zużyta elektronika, przeterminowane leki, chemikalia i inne

Oświadczenie mieszkańca Gmina Elbląg – (link)

Regulamin PSZOK Gmina Elbląg – (link)

Klauzula informacyjna Gmina Elbląg – (link)


PSZOK dla mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie do PSZOK-u

 1. Makulatura
 2. Tworzywa sztuczne
 3. Styropian
 4. Opakowania szklane
 5. Puszki, drobny złom
 6. Opony
 7. Gruz
 8. Bioodpady
 9. Odpady wielkogabarytowe
 10. Odpady niebezpieczne

Oświadczenie mieszkańca Gmina Gronowo Elbląskie – (link)

Regulamin PSZOK Gmina Gronowo Elbląskie – (link)


PSZOK dla mieszkańców Gminy Markusy

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Gminy Markusy do PSZOK-ów:

 1. Makulatura
 2. Tworzywa sztuczne
 3. Styropian bez zanieczyszczeń
 4. Opakowania szklane
 5. Puszki, drobny złom
 6. Popiół
 7. Opony
 8. Gruz betonowy, ceglany, ceramiczny
 9. Odpady wielkogabarytowe (meble, okna, dywany itp.)
 10. Odpady niebezpieczne*szczegółowy wykaz odpadów zawiera Regulamin PSZOK

Oświadczenie mieszkańca Gmina Markusy – (link)

Regulamin PSZOK Gmina Markusy – (link)

Klauzula informacyjna Gmina Markusy


PSZOK dla mieszkańców Miasta i Gminy Młynary

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Młynary do PSZOK – u:

 1. Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
 2. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych
 3. Opakowania wielomateriałowe
 4. Szkło, opakowania ze szkła
 5. Metale, opakowania z metali
 6. Odpady ulegające biodegradacji
 7. Przeterminowane leki i chemikalia
 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 9. Zużyte baterie i akumulatory
 10. Odpady wielkogabarytowe
 11. Zużyte opony
 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe

Oświadczenie mieszkańca Miasto i Gmina Młynary – (link)

Regulamin PSZOK Miasto i Gmina Młynary – (link)

Klauzula informacyjna Miasto i Gmina Młynary – (link)


PSZOK dla mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Pasłęka do PSZOK-u:

 1. Tworzywa sztuczne, opakowania metalowe, kartoniki po płynnej żywności
 2. Opakowania szklane (butelki, słoiki)
 3. Papier
 4. Odpady niebezpieczne: przeterminowane leki i chemikalia, odpady pochodzące z opieki domowej (np. strzykawki, igły), zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, żarówki
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 6. Zużyte opony
 7. Bioodpady
 8. Gruz poremontowy budowlany, ceglany, betonowy, elementy ceramiki z remontu w kodach 170101, 170102, 170106, 170107

Oświadczenie mieszkańca Miasto i Gmina Pasłęk – (link)

Regulamin PSZOK Miasto i Gmina Pasłęk – (link)

Klauzula informacyjna Miasto i Gmina Pasłęk – (link)


PSZOK dla mieszkańców Miasta i Gminy Tolkmicko

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Tolkmicko do PSZOK – u:

 1. Papier i tektura
 2. Szkło opakowaniowe
 3. Opakowania z tworzyw sztucznych
 4. Metale
 5. Przeterminowane lub niewykorzystane lekarstwa
 6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 7. Odpady ulegające biodegradacji
 8. Odpady wielkogabarytowe
 9. Zderzaki
 10. Odpady betonu oraz gruz betonowy
 11. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych itp.
 12. Zużyte opony
 13. Zderzaki z tworzyw sztucznych
 14. Tłuszcze jadalne

Oświadczenie mieszkańca Miasto i Gmina Tolkmicko – (link)

Regulamin PSZOK Miasto i Gmina Tolkmicko – (link)

Klauzula informacyjna Miasto i Gmina Tolkmicko – (link)


PSZOK dla mieszkańców Gminy Milejewo

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Gminy Milejewo do PSZOK-u

 1. Papier
 2. Szkło
 3. Metale
 4. Opakowania wielomateriałowe
 5. Tworzywa sztuczne
 6. Styropian
 7. Gruz
 8. Opony
 9. Odpady wielkogabarytowe
 10. Odpady niebezpieczne
 11. Odpady zielone – ulegające biodegradacji

Oświadczenie mieszkańca Gmina Milejewo – (link)

Regulamin PSZOK Gmina Milejewo – (link)

Klauzula informacyjna Gmina Milejewo


PSZOK dla mieszkańców Gminy Wilczęta

Rodzaje odpadów komunalnych przekazywanych przez mieszkańców Gminy Wilczęta do PSZOK-u:

1. Papier i tektura

2. Tworzywa sztuczne

3. Opakowania wielomateriałowe

4. Metale

5. Szkło

6. Bioodpady

7. Odpady elektryczne i elektroniczne

8. Meble i odpady wielkogabarytowe

9. Zużyte baterie i akumulatory

10. Przeterminowane leki, odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz chemikaliów.

11. Ilość nieodpłatnie przyjmowanych odpadów budowlanych i rozbiórkowych od właścicieli nieruchomości jest limitowana i wynosi 1,5 Mg od nieruchomości na rok.

12. Opony – limit do 4 sztuk na rok dla jednego gospodarstwa domowego

Oświadczenie mieszkańca Gmina Wilczęta – (link)

Regulamin PSZOK Gmina Wilczęta – (link)