WAGA, BDO

Baza Danych Odpadowych

BDO to jest zintegrowany system elektroniczny do ewidencji odpadów obowiązujący w kraju od 24 stycznia 2018 r. Podmiot produkujący odpad ma obowiązek posiadać wpis do rejestru, który jest podstawą do wystawiania dokumentów i rozliczania swojej działalności produkcji odpadu. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO administracyjna kara pieniężna wynosi od 5 tysięcy złotych do 1 miliona złotych.

Zakład Utylizacji Odpadów jest instalacją komunalną, która ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w BDO.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy (oleje, opony, smary, baterie, akumulatory) oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • producenci, importerzy (wewnątrzwspólnotowi nabywcy), eksporterzy (wewnątrzwspólnotowi sprzedawcy)

Rozporządzenie Ministra Klimatu dot. ilości odpadów dla których nie ma obowiązku ewidencji.

Wzór oświadczenia mieszkańca


WAGA

Obiekt, do którego należy się zgłosić z przywiezionym odpadem. Pracownik ZUO Elbląg udzieli wszelkich informacji jak postępować i poruszać się po terenie Zakładu.

GODZINY PRACY

Poniedziałek – piątek: 6:00 – 17:30

Sobota: 6:00-13:30

Niedziela i święta: nieczynne

PŁATNOŚĆ 

Gotówka, karta płatnicza, BLIK

Opłatę za przyjęcie odpadu reguluje Cennik z 1 maja 2023 r. (link do cennika)

WAŻENIE ODPADU 

Pojazd przywożący odpad waży się dwukrotnie: przed i po rozładowaniu odpadu.

DOKUMENTY 

Pracownik WAGI pomaga klientom ZUO wywiązać się z obowiązku wypełnienia odpowiednich formularzy. Podstawą do bezpłatnego przyjęcia odpadu na PSZOK jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia.

PRZEDSIĘBIORCA 

Przedsiębiorca przekazujący regularnie odpady komunalne powinien podpisać umowę z ZUO Elbląg, następnie na podstawie zbiorczej faktury wystawionej za dany miesiąc zostanie rozliczony. Epizodyczne przekazanie odpadu rozliczane jest na bieżąco.

OSOBA FIZYCZNA 

Mieszkańcy Elbląga i innych gmin za przywiezione odpady nieuwzględnione w Regulaminie PSZOK zobowiązani są uiścić opłatę wg obowiązującego Cennika. Odpady uwzględnione w Regulaminie PSZOK mieszkańcy mogą przekazać w ramach opłaty ponoszonej co miesiąc za odbiór odpadów bez dodatkowej dopłaty. Limit odpadów do PSZOK dotyczy opon (do 4 sztuk) oraz gruzu (do 1,5 Mg).

TRANSPORT i ROZŁADUNEK ODPADU 

Mieszkaniec odpady kierowane do PSZOK musi dostarczyć we własnym zakresie i samodzielnie rozładować. Mieszkaniec nie ma uprawnień do transportu odpadów zmieszanych, czyli nieposegregowanych.

UWAGA! Odpad (kod odpadu 15 01 02) w postaci styropianu opakowaniowego lub pianki opakowaniowej przyjmujemy oddzielnie w workach foliowych lub workach big-bag. Niezastosowanie się do zasady przekazania odpadów, będzie skutkowało nieprzyjęciem odpadów do Zakładu.

WYPOSAŻENIE PSZOK W ZUO 

 • Niebieski pojemnik na makulaturę
 • Żółty pojemnik na plastikowe opakowania, kartoniki po płynnej żywności
 • Czerwony pojemnik na drobny metal, puszki aluminiowe i stalowe
 • Zielony pojemnik na opakowania szklane tj. butelki i słoiki we wszystkich kolorach
 • Kontener na opony
 • Szary pojemnik na popiół
 • Biały pojemnik na styropian
 • PGON (zielona szafa) na odpady niebezpieczne
 • Kontener na odpady zielone
 • Kontener na gabaryty (zużyte meble, kanapy, dywany, okna)
 • Część placu na gruz ceglany, betonowy w tym ceramika, terakota, glazura