WAGA, BDO

Baza Danych Odpadowych

Zintegrowany system elektroniczny do ewidencji odpadów obowiązujący w kraju od 24 stycznia 2018 r. Podmiot produkujący odpad ma obowiązek posiadać wpis do rejestru, który jest podstawą do wystawiania dokumentów i rozliczania swojej działalności produkcji odpadu. Za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru BDO administracyjna kara pieniężna wynosi od 5 tysięcy złotych do 1 miliona złotych.

Zakład Utylizacji Odpadów jest instalacją komunalną, która ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w BDO.

Obowiązkiem wpisu do BDO są objęte podmioty które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencje odpadów
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy (oleje, opony, smary, baterie, akumulatory), ale też sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • producenci, importerzy (wewnątrzwspólnotowi nabywcy), eksporterzy (wewnątrzwspólnotowi sprzedawcy)

Rozporządzenie Ministra Klimatu dot. ilości odpadów dla których nie ma obowiązku ewidencji.

Wzór oświadczenie mieszkańca


WAGA

Obiekt, do którego należy się zgłosić z przywiezionym odpadem. Pracownik ZUO Elbląg udzieli wszelkich informacji jak postępować i poruszać się po terenie zakładu.

GODZINY PRACY

Poniedziałek – piątek: 6:00 – 17:30

Sobota: 6:00-13:30

Niedziela i święta: nieczynne

PŁATNOŚĆ 

Gotówka, karta płatnicza, BLIK

Opłatę za przyjęcie odpadu reguluje Cennik z 1 sierpnia 2021 r. (link do cennika)

WAŻENIE ODPADU 

Pojazd przywożący odpad waży się dwukrotnie: przed i po rozładowaniu odpadu.

DOKUMENTY 

Pracownik WAGI pomaga klientom ZUO wywiązać się z obowiązku wypełnienia odpowiednich formularzy. Podstawą do bezpłatnego przyjęcia odpadu na PSZOK jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia.

PRZEDSIĘBIORCA 

Przedsiębiorca przekazujący regularnie odpady komunalne powinien podpisać umowę z ZUO Elbląg, następnie na podstawie zbiorczej faktury wystawionej za dany miesiąc zostanie rozliczony. Epizodyczne przekazanie odpadu rozliczane jest na bieżąco.

OSOBA FIZYCZNA 

Mieszkańcy Elbląga i innych gmin za przywiezione odpady nieuwzględnione w Regulaminie PSZOK zobowiązani są uiścić opłatę wg obowiązującego Cennika. Wyjątek stanowią odpady uwzględnione w Regulaminie PSZOK, które mieszkańcy mogą przywieźć bezpłatnie w ramach opłaty ponoszonej w czynszu/do Urzędu Miejskiego za odbiór odpadów.

TRANSPORT i ROZŁADUNEK ODPADU 

na terenie zakładu we własnym zakresie

POJEMNIKI/ MIEJSCE NA ODPADY KOMUNALNE 

 • Niebieski na makulaturę
 • Żółty na plastikowe opakowania, kartoniki po płynnej żywności
 • Czerwony na drobny metal, puszki aluminiowe
 • Zielony na opakowania szklane tj. butelki słoiki
 • Czarny na opony
 • Szary na popiół
 • PGON (zielona szafa) na odpady niebezpieczne
 • Kontener na odpady zielone
 • Kontener na gabaryty
 • Część placu na gruz ceglany, betonowy w tym ceramika, terakota, glazura