W sprawie przyjmowania szkła technicznego (13.11.2023 r.)

Zakład Utylizacji Utylizacji Odpadów informuje, że do końca roku 2023 ze względu na limity wskazane w decyzji nie będzie przyjmować odpadu 17 02 02 (szkło techniczne).