Pracownia klimatyczna otwarta (07.12.2023 r.)

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu odbyło się dzisiaj uroczyste otwarcie sali klimatycznej pod nazwą EKOLANDIA. Realizację projektu umożliwił udział szkoły w konkursie Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, którego tematem było stworzenie ekopracowni. Celem konkursu było podniesienie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych w zakresie przeciwdziałania emisjom, OZE i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W rezultacie zrealizowano projekt o łącznej wartości ponad 83 tys. zł, z czego 75 tys. wynosiło dofinansowanie zewnętrznych funduszy. Uroczystość rozpoczęła przemówieniem pani Dyrektor  szkoły Dorota Bajor oddając później głos Prezydentowi Elbląga oraz nauczycielom, którzy przygotowali prezentację pracowni. W pracowni znalazły się unikatowe pomoce dydaktyczne, które można zobaczyć w fotorelacji. Dyrekcji i pracownikom szkoły serdecznie gratulujemy realizacji innowacyjnego projektu.