Miejskie Punkty Elektroodpadów

Miejskich Punktów Elektroodpadów na terenie Elbląga przeznaczonych do segregowania drobnych odpadów niebezpiecznych typu baterie, żarówki, płyty CD, telefony, ładowarki, tonery

  • Punkt 1 przy ul. Płk. Dąbka przy budynku nr 77
  • Punkt 2 przy ul. Chełmońskiego 4
  • Punkt 3 przy ul. Ogólnej 73, koło Lidla
  • Punkt 4 przy ul. Bałuckiego nr 13
  • Punkt 5 przy Al. Odrodzenia 10, koło obiektu Jantar

*Elektroodpady są niebezpieczne dla środowiska, nie wyrzucaj ich razem z innymi odpadami, lecz do specjalnych pojemników. Odpady te w zależności od ich przeznaczenia i składu zostaną spalone lub przekazane do recyklingu i odzysku przez specjalistyczną firmę recyklingową.