Relacja z XXII finału „Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych” (17.05.2018 r.)

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w siedzibie organizatora finału – Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Sadowej.

W tegorocznej edycji Konkursu udział wzięły 63 placówki oświatowo-wychowawcze: 52 z terenu miasta Elbląg i 11 z gmin ościennych: Gronowo Elbląskie (2), Tolkmicko (4), Markusy (2), Milejewo (3).Wśród placówekuczestniczących w Konkursie było 25 przedszkoli, 19 szkół podstawowych, oraz łącznie 19 gimnazjów, szkół średnich,bursa szkolna, ośrodki szkolno-wychowawcze. Łącznie uczęszcza do tych placówek13.936 uczniów.

Ogółem zebrano 146.468 kg (w roku ubiegłym151.122kg) odpadowych surowców, z czego w placówkach gminnych9 368 kg ( poprzednio 7.982 kg).

W poszczególnych grupach odpadów wyniki są następujące:

Baterie – 5.370 kg(4.817 kg)

Puszki - 865 kg( 1.011 kg )

Kartoniki po napojach – 3.066 kg(2.167 kg)

Makulatura – 114.375 kg(115.251 kg)

Nakrętki – 22.792 kg(27.876 kg)

Tradycyjnie najwięcej odpadów zebrały dzieci z przedszkoli– (2761 dzieci zebrało 41.523 kg różnych surowców – ponad 15 kg/dziecko) oraz uczniowie szkół podstawowych (6.045 uczniów zebrało 66.163 kg odpadów – prawie 11 kg/ucznia).

Największą popularnością cieszyła się tradycyjnie zbiórka odpadów w kategorii „nakrętki” – brało w niej udział 58 placówek. Baterie zbierało 48 placówek, makulaturę – 54, puszki aluminiowe – 25 placówek, kartoniki po napojach –19 placówek.

 

Zwycięzcami konkursu okazali się:

W kategorii Przedszkoli

I miejsce: Przedszkolenr 17ul. Karowa 30

II miejsce: Przedszkolenr 29ul. Armii Ludowej 5A

III miejsce: Przedszkole nr 11 ul. Kopernika 2, Przedszkole nr 5 ul. Szańcowa 9

W kategorii Szkół Podstawowych

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 przy ul. Zajchowskiego 12

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 18przy ul. Węgrowska 1

III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 ul. Korczaka 34

W kategorii Gimnazjów i Szkół Średnich

I miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 przy ul. Polnej 8A

IImiejsce: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu

III miejsce: Gimnazjum nr 10 ul. Wyżynna 3

W trakcie finału były też wyróżnienia, wyróżnienia specjalne, nagrody specjalne od sponsorów i partnerów ZUO Elbląg. Pozostałe placówki otrzymały nagrodę pocieszenia w formie kupon o wartości 200 zł do realizacji w hurtowni zabawek oraz sprzętu sportowego.

W roku szkolnym 2017/2018 zaprosiliśmy placówki oświatowe do zaprezentowania przeprowadzonego na ich terenie najciekawszego konkursu/ projektu ekologicznego. Dodatkowe punkty przyznano również za prace plastyczne obrazujące PSZOK, hasło promujące ZUO, udział w lekcjach edukacyjnych w ZUO. Projekty złożyło 18 placówek zElbląga, w tym jedna z Żurawca gmina Markusy.

Najwyższe uznanie Kapituły konkursu zdobyły:

  1. Wdrożone projekty ekologiczne

OGRÓD KREATYWNY „Zielone Płuca Zawodzia” w Przedszkolu nr 5 w Elblągu ul. Szańcowa

- „Jak Puszek zmienił życie ludzi”- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Polna

- Festyn- Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Sadowa

  1. Prace plastyczne obrazujące PSZOK

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Polna

- Przedszkole nr 34 ul. Grunwaldzka

- Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Piłsudskiego

3.Hasło promujące działalnośćZUO:

„Dzięki ZUO śmieci segregujemy

I naszą piękną planetę ratujemy

Zbieraj papier, baterie, korki

Bo EKO życie ma fajne kolorki!” – Przedszkole nr 17 ul. Karowa

____________________________________________________________________

„Nie śmieć na ulicy, w parku, na spacerze. Segreguj śmieci, ZUO je zabierze”

Przedszkole nr 10 ul. Mączna 8

____________________________________________________________________

„ZUO świat ratuje drugie życie śmieciom daruje”- Przedszkole WIKI ul. Częstochowska

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu …