Dotacje

Zakład Utylizacji Odpadów korzysta ze środków unijnych w celu realizacji projektów rozbudowy zakładu oraz realizacji zadań edukacyjnych. Zakład jest beneficjentem WFOŚiGW w Olsztynie od początku istnienia. W 2015 roku podczas zorganizowanych w zakładzie Dni Otwartych Funduszy Europejskich mieszkańcy Elbląga mogli zobaczyć zrealizowane projekty.