UWAGA! Nowy cennik od 1 maja (09.03.2023 r.)

Spółka informuje, że w dniu 9 marca 2023 r. Rada Miejska w Elblągu podjęła Uchwałę nr XXIX/848/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu. Opłata za odpady będzie naliczana zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, która wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.

NOWY CENNIK