Styropian – warunek przyjęcia w ZUO (20.11.2023 r.)

Odpad (kod odpadu 15 01 02) w postaci styropianu opakowaniowego lub pianki opakowaniowej przyjmujemy oddzielnie w workach foliowych lub workach big-bag.

Niezastosowanie się do zasady przekazania odpadów, będzie skutkowało nieprzyjęciem odpadów do Zakładu.