SP nr 16 w Elblągu inwestuje w edukację ekologiczno-przyrodniczą

Uroczyste otwarcie Ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu odbyło się w dniu 9 listopada. Dziękujemy Dyrekcji szkoły za zaproszenie na otwarcie i prezentację nowej pracowni pod nazwą: „Ekopracownia – zielona stacja – badamy, obserwujemy, doświadczamy”, która została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, NFOŚiGW oraz Urzędu Miasta w Elblągu. Gabinet do nauki przyrody i biologii jest profesjonalnie wyposażony w nowoczesne narzędzia do nauki i robienia doświadczeń z wykorzystaniem mikroskopów i innych pomocy naukowych. Pani Magdalena Szkutnik – nauczycielka biologii przygotowała wspólnie z uczniami lekcję pokazową o komórkach, żeby zaprezntować sposoby zastosowania sprzętu doświadczalnego i nowych pomocy naukowych.
Gratulujemy realizacji projektu!