Relacje z wycieczek

W dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach pracy zakładu (7:00 – 15:00) dzieci i młodzież z regionu objętego elbląską instalacją mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach dydaktycznych połączonych z wycieczką po zakładzie.

 

ZUO Elbląg proponuje:

 

  • zajęcia dydaktyczne z zakresu zasad selektywnej zbiórki odpadów w formie wykładu, praktycznych ćwiczeń, czy zabawy
  • warsztaty, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem odpadów pozyskanych z selektywnej zbiórki odpadów jak np. robienie papieru czerpanego, czy tworzenie nowych rzeczy z odpadów itd.
  • wycieczkę po zakładzie: waga, centrum recyklingu (pszok), ścieżka edukacyjna, kopiec bioenergetyczny, sortownia, kompostownia, magazyn odpadów niebezpiecznych, plac odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, składowisko odpadów (tj. kwatera balastu) itd.
  • zajęcia multimedialne: oglądanie filmów dokumentalnych i animowanych, praca przy komputerze z wykorzystaniem programów multimedialnych o tematyce odpadowej, zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej itd.
  • udział w konkursach, quizach, rozwiazywanie zagadek, krzyżówek nawiązujących do tematyki selektywnej zbiórki odpadów

Regulamin zwiedzania

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny