Punkty obsługiwane przez ZUO

Do końca roku 2019 ZUO Elbląg będzie nadal obsługiwać następujące punkty pod względem odbioru odpadów. Od 1 stycznia 2021 r. po rozstrzygnięciu przetargu zostaną wybrani wykonawcy usługi odbioru i transportu odpadów w Elblągu.

WYKAZ PUNKTÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ZUO

Punkty na zużyte leki oraz baterie – (link)

Punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych w Elblągu – (link)

Miejskie Punkty Elektroodpadów (link)