Oferty pracy

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o.

ogłasza rekrutację w ramach nabór na stanowisko: Kierownik Działu Środowiska i Obsługi Klienta

Od kandydatów oczekujemy:

-3 letniego doświadczenia zawodowego na kierowniczym stanowisku;

-wykształcenie wyższe (ochrona środowiska, nauki przyrodnicze);

- doświadczenie przy sporządzaniu wniosków z zakresu ochrony środowiska (pozwolenie zintegrowane, decyzje środowiskowe, pozwolenia wodnoprawne);

-Doświadczenie w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych;

-Znajomość systemu BDO,

-dobra organizacja pracy, terminowość i samodzielność;

-gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całej Polski;

-umiejętności działania pod presją czasu w dynamicznie zmieniających się warunkach, odporność na stres;

-komunikatywność i umiejętność współpracy w ramach zespołu.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało między innymi:

 • -nadzór nad realizowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym m. in.: Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz Ustawy Prawo wodne;
 • -uzyskiwanie stosownych decyzji i pozwoleń związanych z działalnością mającą wpływ na środowisko i objętych przepisami o ochronie środowiska, takich jak wytwarzanie, przetwarzanie i transport odpadów;
 • -udział w sporządzaniu dokumentacji przetargowej, organizacja i prowadzenie postępowań zakupowych na badania środowiska i sporządzanie dokumentacji;
 • -prowadzenie w ramach ochrony środowiska gospodarki odpadami, ich rejestracja oraz terminowe przekazywanie danych do zainteresowanych instytucji;
 • -współpraca z instytucjami zewnętrznymi i urzędami w zakresie związanym z załatwianiem spraw kierowanych do działu;
 • -prowadzenie ewidencji pozyskanych decyzji i pozwoleń oraz ich aktualizacja;
 • -udział w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy kontrolne w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzenie ścisłego nadzoru nad wdrożeniem w terminie zaleceń pokontrolnych;
 • -inicjowanie i bezpośredni udział w tworzeniu procedur, wewnętrznych regulacji, decyzji i zarządzeń związanych z prawidłowym przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami;
 • -nadzór nad prawidłowym i terminowym rozliczeniem odpadów;
 • -sporządzanie okresowych informacji statystycznych i sprawozdawczych do właściwych urzędów z zakresu ochrony środowiska;
 • -nadzór nad prawidłowym rozliczaniem systemu BDO;
 • -koordynacja zadań podległych pracowników.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku: Kierownik Działu Środowiska i Obsługi Klienta prosimy o przesłanie CV w terminie do 28 lutego 2021 roku na adres e-mail: rekrutacja@zuoelblag.pl lub osobiście do działu Kadr w Zakładzie Utylizacji Odpadów sp. z o.o. - ul. Mazurska 42, Elbląg (Biurowiec – pokój Nr 10 ).

Prosimy o podanie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zakończenia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

W podaniu o prace prosimy o zamieszczenie następującego tekstu:

"Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Zakład Utylizacji Odpadów z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42. Telefon firmowy: 55 236 12 25, e-mail: rekrutacja@zuoelblag.pl, w celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne”


UWAGA!

Prosimy o zamieszczenie w cv poniższej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Zakład Utylizacji Odpadów z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42. Telefon firmowy: 55 236 12 25, e-mail: rekrutacja@zuoelblag.pl. , w celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne

CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane.Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. poszukuje pracowników fizycznych na stanowiska:  mechanik oraz robotnik gospodarczy


Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. poszukuje pracowników fizycznych na stanowiska:

- mechanik maszyn i urządzeń (przenośniki taśmowe). Mile widziane uprawnienia elektryczne SEP - eksploatacyjne do 1 KV

Praca dwuzmianowa, 8 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu

robotnik gospodarczy
Praca dwuzmianowa, 8 godz. dziennie przez 5 dni w tygodniu

CV prosimy kierować na adres mailowy: rekrutacja@zuoelblag.plz dopiskiem jakiego stanowiska dotyczy do dnia 19.02.2021 rok. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Nie możemy zatrudniać osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

W podaniu o prace prosimy o zamieszczenie następującego tekstu:

"Wyrażenie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez Zakład Utylizacji Odpadów z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42. Telefon firmowy: 55 236 12 25, e-mail: rekrutacja@zuoelblag.pl, w celu wykonania czynności  niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne"