Polityka antyodorowa ZUO Elbląg

W celu monitorowania uciążliwości zapachowej na terenie obiektów technologicznych Zakładu przy ul. Mazurskiej 42 oraz na terenie sąsiadującego z zakładem osiedla Rubno, pracownicy ZUO od 2014 roku prowadzą udokumentowane obserwacje. Codziennie rejestrują parametry meteorologiczne za pomocą automatycznej stacji pogodowej oraz oceniają poziom odoru w wytypowanych lokalizacjach. Poniższa tabela pokazuje wyniki obserwacji z ostatnich 3 miesięcy. Praktyka obserwacji jakości powietrza oraz warunków pogodowych ma na celu umożliwienie reakcji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Obecnie w trakcie uzgodnień znajduje się opracowany w ZUO Plan zarządzania odorami wraz z harmonogramem działań na rzecz zapobiegania występowaniu odorów lub ich ograniczeniu. Z chwilą jego zaakceptowania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i aktualizacji posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego, zostanie on udostępniony mieszkańcom.

Zachęcamy szanownych Sąsiadów do zgłaszania własnych obserwacji zapachowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Wrzesień 2022

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.09.2022 7:10 13 91 0,8 6 S 0 0 0 5 5 1
02.09.2022 7:20 11 96 0,5 2 E 0 0 0 6 5 0
03.09.2022
04.09.2022
05.09.2022 7:30 10 94 0,0 0 NE 0 1 1 7 5 0
06.09.2022 8:00 14 67 0,0 5 E 0 0 0 8 8 0
07.09.2022 7:10 6 92 0,0 0 S 3 1 0 7 5 0
08.09.2022 7:50 12 78 0,0 8 S 0 0 0 8 6 0
09.09.2022 7:30 11 87 1,8 3 S 1 0 0 8 5 0
10.09.2022
11.09.2022
12.09.2022 7:40 14 78 0,0 8 NE 0 0 0 6 0 0
13.09.2022 7:50 10 96 0,0 3 S 0 4 0 7 4 0
14.09.2022 7:40 14 86 0,0 19 W 0 0 2 8 5 0
15.09.2022 7:30 13 86 0,0 13 SW 2 1 1 7 6 1
16.09.2022 7:00 10 88 0,0 13 W 0 0 0 6 7 0
17.09.2022
18.09.2022
19.09.2022 7:00 10 96 1,5 0 SW 0 0 0 5 6 0
20.09.2022 7:00 9 96 0,5 3 SW 0 0 0 6 6 0
21.09.2022 7:10 11 93 0,3 2 NE 0 0 0 7 6 0
22.09.2022 7:17 10 97 0,0 2 E 0 0 0 7 5 0
23.09.2022
24.09.2022
25.09.2022
26.09.2022
27.09.2022
28.09.2022
29.09.2022
30.09.2022

Sierpień 2022

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.08.2022 8:00 17 97 0,0 0 SW 0 0 0 5 5 0
02.08.2022 8:00 17 91 0,0 0 NW 0 0 0 4 4 0
03.08.2022 7:20 19 78 0,0 6 SW 0 0 0 5 4 0
04.08.2022 7:25 22 69 0,0 5 S 0 1 0 5 5 0
05.08.2022 7:50 23 65 0,0 8 SW 0 1 0 4 4 0
06.08.2022
07.08.2022
08.08.2022 8:00 18 78 0,0 2 SW 0 0 0 5 4 0
09.08.2022 8:40 18 83 0,0 0 SE 0 0 0 5 5 0
10.08.2022 7:40 15 94 0,0 0 NE 0 0 0 6 5 1
11.08.2022 7:25 16 92 0,0 0 NE 0 0 0 5 5 0
12.08.2022 8:30 21 73 0,0 2 SW 2 0 0 5 5 0
13.082022
14.08.2022
15.08.2022
16.08.2022 7:30 22 79 0,0 5 SE 0 1 0 5 5 0
17.08.2022 7:40 22 89 0,0 0 W 0 1 0 4 5 0
18.08.2022 7:30 23 78 0,0 0 SE 0 3 3 6 6 0
19.08.2022 7:50 26 69 0,0 2 SE 0 0 0 5 5 0
20.08.2022
21.08.2022
22.08.2022 7:40 17 94 0,0 0 NE 0 0 0 4 4 0
23.08.2022 7:30 20 95 0,0 3 NE 0 0 0 5 5 0
24.08.2022 7:10 19 97 0,0 0 NE 0 0 0 6 6 1
25.08.2022 7:20 18 95 0,0 0 NE 0 0 0 6 6 1
26.08.2022 6:59 20 97 0,0 0 NE 0 0 0 5 5 0
27.08.2022
28.08.2022
29.08.2022 7:00 18 96 0,0 3 NE 0 1 0 4 4 0
30.08.2022 7:50 16 95 0,0 3 NE 0 0 0 6 4 0
31.08.2022 7:10 14 91 0,0 3 SW 0 0 5 7 6 0

Lipiec 2022

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.07.2022 8:15 23 82 0,0 2 S 0 1 0 8 3 0
02.07.2022 
03.07.2022 
04.07.2022 8:10 20 82 0,0 2 SW 0 0 0 6 2 0
05.07.2022 8:15 17 85 0,0 2 S 0 0 1 7 3 0
06.07.2022 8:00 16 89 0,0 5 N 0 0 0 6 2 0
07.07.2022 7:10 14 85 0,0 6 SW 0 0 0 7 3 0
08.07.2022 7:40 15 94 0,0 3 SW 0 0 0 6 2 0
09.07.2022 
10.07.2022 
11.07.2022 8:15 14 93 0,0 2 N 0 0 0 8 3 0
12.07.2022 8:10 18 85 0,0 10 NE 0 0 0 6 5 0
13.07.2022 8:15 19 84 0,0 5 NW 0 0 0 6 6 2
14.07.2022 8:00 17 73 0,0 2 NW 0 0 0 5 2 0
15.07.2022 9:15 17 72 0,0 21 N 0 0 0 6 2 0
16.07.2022
17.07.2022
18.07.2022 8:45 14 91 0,0 6 W 1 0 0 6 6 2
19.07.2022 8:05 19 86 0,0 6 W 0 0 0 6 6 1
20.07.2022 8:10 17 85 0,0 0 N 2 1 1 6 6 1
21.07.2022 9:10 25 64 0,0 3 SW 1 1 1 6 5 0
22.07.2022 8:15 20 90 0,3 6 NE 0 0 0 5 5 0
23.07.2022
24.07.2022
25.07.2022 8:10 16 89 0,0 5 S 0 0 0 4 5 0
26.07.2022 8:15 18 94 0,0 5 W 0 0 0 4 4 0
27.07.2022 8:10 13 90 0,0 3 W 0 0 0 4 4 0
28.07.2022 8:15 15 86 0,0 2 SW 0 0 0 5 5 0
29.07.2022 8:00 16 84 0,0 0 SE 0 0 0 4 4 0
30.07.2022
31.07.2022

Czerwiec 2022

Data Godzina Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 – 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h kierunek P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21 Słonecznikowa 11 Rzepakowa 16 G Kompostownia Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.06.2022 7:30 11 94 8,1 8 E 0 0 0 4 4 0
02.06.2022 7:20 10 91 0,0 6 SW 1 2 2 7 5 1
03.06.2022 8:00 14 84 0,0 3 SW 0 0 0 6 2 0
04.06.2022
05.06.2022
06.06.2022 7:45 18 64 0,0 5 SW 0 1 0 6 2 0
07.06.2022 7:10 17 92 0,0 3 W 0 0 0 5 2 0
08.06.2022 8:10 17 92 0,5 0 E 0 0 0 5 2 0
09.06.2022 7:30 20 85 0,0 0 SE 0 0 0 6 3 0
10.06.2022 7:15 17 95 0,3 5 N 0 0 0 5 4 1
11.06.2022
12.06.2022
13.06.2022 7:10 15 86 0,3 0 S 0 0 0 5 5 3
14.06.2022 7:15 12 92 0,0 3 W 0 0 0 6 5 1
15.06.2022 8:00 13 85 0,3 2 W 0 0 0 6 4 1
16.06.2022
17.06.2022 8:10 13 88 0,0 2 SW 0 0 0 7 4 0
18.06.2022
19.06.2022
20.06.2022 7:10 14 91 6,1 2 NE 0 0 0 6 2 0
21.06.2022 7:00 11 96 7,1 3 NW 0 0 0 5 1 0
22.06.2022 7:50 15 91 0,0 2 W 0 0 0 6 2 0
23.06.2022 8:00 17 80 0,0 0 E 0 0 0 6 2 0
24.06.2022 8:00 20 71 0,0 6 S 0 0 0 5 4 0
25.06.2022
26.06.2022
27.06.2022 8:00 20 70 0,0 10 SE 0 2 2 7 4 0
28.06.2022 7:55 18 71 2,6 12 N 4 2 0 7 5 0
29.06.2022 7:00 17 91 0,0 3 W 0 0 0 6 4 0
30.06.2022 8:00 18 93 0,0 3 NW 0 0 0 6 6 0