Organizacja odzysku

ZUO sp. z o.o. od wielu lat współpracuje z Organizacją Odzysku Opakowań REKOPOL S.A. w Warszawie. Organizacja odzysku realizuje w imieniu spółki obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Rolą REKOPOLU jest również przeprowadzanie publicznych kampanii edukacyjnych. ZUO Elbląg często korzysta z materiałów edukacyjnych organizacji, uczestniczy w organizowanych przez nią konferencjach, konsultuje kwestie związane ze zmianami prawnymi w gospodarce odpadami itd.