Oferta surowców

OFERTA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY SUROWCÓW WTÓRNYCH
Oferowane przez nas surowce są pozyskane z różnych instalacji na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu.

ODBIORY SUROWCA:
poniedziałek – piątek w godzinach 6:30 – 15:00

ZUO oferuje następujące rodzaje surowców wtórnych:
MAKULATURA:
– kartonowa
– makulatura mieszana – karton i gazeta
– makulatura mieszana z odpadów komunalnych
*Surowce wtórne w postaci makulatury oferowane są w postaci zbelowanej.

TWORZYWA SZTUCZNE:
– butelka PET z podziałem na kolory: bezbarwny, niebieski, zielony, butelka z etykietą z folii termokurczliwej,
– folia mix,
– HDPE – tzw. chemia miękka,
– PP – odpady typu skrzynki, miski, wiaderka, itp.
– PP+PS – tzw. masełka
*Surowce wtórne w postaci tworzyw sztucznych oferowane są w postaci zbelowanej.

SZKŁO:
– bezbarwne,
– brązowe,
– mix kolorów
*Surowce wtórne w postaci szkła oferowane są luzem.

METALE:
– puszka aluminiowa,
– puszka stalowa,
– metale nieżelazne – aluminium, kable z miedzią, kable aluminiowe.
*Puszka aluminiowa oferowana jest w postaci zbelowanej.
*Puszka stalowa oferowana jest luzem.
*Metale nieżelazne oferowane są luzem.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz elementy sprzętu przyjmowane są do magazynu odpadów niebezpiecznych od indywidualnych mieszkańców oraz od firm.

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – KARTONY PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI
*Surowce wtórne w postaci kartoników po mleku, sokach, zupach itp. oferowane są w postaci zbelowanej.