Konkurs ZUO

„Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów
w placówkach oświatowych” ZUO Elbląg

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Elbląg

 

 

Historia:

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1997 roku, XXIV w roku 2020. Wyniki konkursu ogłaszane są w trakcie uroczystego finału odbywającego się co roku w innej szkole. Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe, rzeczowe lub w innej formie jak np. zielona szkoła, lekcja online czy udział w przedstawianiu teatralnym. Placówki szkolne są podzielone na kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie wraz z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Oprócz nagród dla laureatów oferujemy również nagrody pocieszenia.

Zakres:

Konkurs kierowany jest do uczniów i wychowanków placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych z Elbląga oraz gmin Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Markusy i Milejewo. Dzieci rywalizują ze sobą w dwóch kategoriach: zbiórki odpadów oraz wykonania projektu ekologicznego o tematyce związanej z zagospodarowaniem odpadów. Zadaniem dzieci i młodzieży jest selektywna zbiórka odpadów w placówkach (makulatura, zużyte baterie, zużyte puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe, kartoniki po płynnej żywności) oraz/lub realizacja zadania z zakresu Edukacji ekologicznej. Udział w konkursie w każdym nowym roku szkolnym placówka może zgłosić poprzez przekazanie do zakładu selektywnie zebranych odpadów na poczet konkursu. Organizator konkursu ZUO Elbląg ma obowiązek odebrać swoim transportem odpady zebrane przez placówki edukacyjne na telefoniczną prośbę przedstawiciela placówki. Zasady realizacji każdej edycji konkursu wyznacza Regulamin. Po zakończeniu konkursu w maju podczas uroczystego finału w wybranej szkole przedstawiciele Organizatora przekazują dzieciom i młodzieży dyplomy, nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe.

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast