Konkurs ZUO

„Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów
w placówkach oświatowych” ZUO Elbląg

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Elbląg

Historia:

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1997 roku, natomiast XXVI edycja w roku 2022. Wyniki konkursu ogłaszane są w trakcie uroczystego finału w wybranej szkole pod koniec roku szkolnego. Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe, rzeczowe lub w innej formie jak np. zielona szkoła, lekcja online, czy udział w przedstawianiu teatralnym. Uczestnicy Konkursu bez wyróżnień otrzymują nagrody pocieszenia. Placówki szkolne są podzielone na kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie wraz z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówki sąsiednich gmin.

Zakres:

Konkurs kierowany jest do uczniów i wychowanków placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych z Elbląga oraz gmin Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Markusy i Milejewo. Dzieci rywalizują ze sobą w dwóch kategoriach: zbiórki odpadów oraz wykonania projektu ekologicznego o tematyce związanej z zagospodarowaniem odpadów. Zadaniem dzieci i młodzieży jest realizowanie selektywnej zbiórki odpadów (zużyte baterie, zużyte puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe) oraz wykonanie zadania w kategorii Edukacja ekologiczna. Pierwsze w roku szkolnym przekazanie do ZUO Elbląg selektywnie zebranych odpadów jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. ZUO Elbląg jako organizator Konkursu ma obowiązek odebrać swoim transportem odpady z placówki edukacyjnej na telefoniczne zgłoszenie przedstawiciela placówki. Zasady realizacji edycji konkursu w roku szkolnym wyznacza aktualny Regulamin. Na koniec roku szkolnego, podczas uroczystego finału w wybranej szkole przedstawiciele Organizatora przekazują reprezentacjom placówek oświatowych dyplomy, nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe.

Finał Konkursu w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu (18.05.2023 r.)

18 maja 2023. r. w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu odbył się uroczysty Finał XXVII edycji „Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych” w roku szkolnym 2022/ 2023 organizowanym przez Zakład Utylizacji Odpadów pod honorowym patronatem Prezydenta Elbląga. Podsumowanie wyników konkursu uświetniły występy uczniów SP nr 19. W Konkursie wzięło udział 51 placówek (w tym gminne). Dzieci z placówek zebrały łącznie ok. 27 000 kg surowców: nakrętek, baterii, puszek aluminiowych i kartoników. Najwięksi wygrani w swoich kategoriach wiekowych, którzy otrzymali najbardziej wartościowe nagrody finansowe to Przedszkole nr 29 (I miejsce), Szkoła Podstawowa nr 25 (I miejsce), PSONI Koło w Elblągu (I miejsce). W kategorii Edukacja ekologiczna najwięcej punktów zdobyło Przedszkole nr 13 oraz Szkoła Podstawowa nr 25. W Konkursie nie było przegranych, ponieważ wszystkie placówki otrzymały nagrody, w tym finansowe nagrody pocieszenia.

LAUREACI KONKURSU

Kategoria Przedszkole

I miejsce

  • Przedszkole nr 29, ul. Gen. Andersa

II miejsce

  • Przedszkole nr 17, ul. Karowa

III miejsce 

  • Przedszkole nr 11, ul. Kopernika

Wyróżnienie

Przedszkole nr 26, ul. Bema, Przedszkole nr 13, ul. Kos. Gdyńskich, Przedszkole nr 5, ul. Szańcowa, Przedszkole WIKI, ul. Częstochowska, Przedszkole nr 23, ul. płk. Dąbka, Przedszkole nr 6, ul. Browarna

Kategoria Szkoła Podstawowa

I miejsce

  • Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Wyżynna

II miejsce 

  • Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Urocza

III miejsce ex aequo

  • Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zajchowskiego
  • Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Węgrowska

Wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Godlewskiego, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Agrykola, Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa, Szkoła Podstawowa nr 6, Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Korczaka, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Daszyńskiego

Kategoria Szkoła Średnia, Ośrodek, Inne

I miejsce

  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, ul. Saperów

II miejsce

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 przy ul. Polnej

III miejsce

  • Zespół Szkół Muzycznych, ul. Traugutta

Wyróżnienie

III Liceum Ogólnokształcące, ul. Browarna, Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Kategoria EDUKACJA EKOLOGICZNA

Łącznie udział wzięło 35 placówek, w tym: 15 przedszkoli oraz 20 placówek w tym: 11 szkół podstawowych z Elbląga, 3 ośrodki szkolno-wychowawcze i bursa, 2 placówki gminne z Żurawca i Suchacza i pozostałe szkoły średnie z Elbląga.

Kategoria Przedszkole

Wyróżnienie Specjalne

Przedszkole nr 13, Kos. Gdyńskich

Wyróżnienie

Przedszkole nr 5, Szańcowa, Przedszkole Mały Geniusz, ul. Broniewskiego, Przedszkole nr 34, ul. Grunwaldzka, Przedszkole WIKI, ul. Częstochowska, Przedszkole nr 17, ul. Karowa, Przedszkole nr 26, ul. Bema, Przedszkole nr 29, Gen. Andersa

Kategoria Szkoła Podstawowa i inne placówki

Wyróżnienie Specjalne

Szkoła Podstawowa nr 25

Wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zajchowskiego, Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Urocza, SOWS nr 2, ul. Polna, SSP nr 3, ul. Agrykola, Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa, Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Godlewskiego, Bursa nr 2, ul. Pułaskiego, SOSW nr 1, ul. Kopernika

 


Finał Konkursu (19.05.2022 r.)

19 maja 2022 r. w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola w Elblągu odbył się finał XXVI edycji „Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych” w roku szkolnym 2021/2022. Uroczystość otworzyła Dyrektor Szkoły Hanna Szuszkiewicz. Kilka słów o znaczeniu rywalizacji m.in. sportowej i wyrabianiu dobrych nawyków w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży tytułem wstępu powiedzieli: Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk oraz Ekspert ds. ochrony środowiska Urszula Małek. Gospodarz uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu przygotował wspaniały program artystyczny dzieci: występy muzyczne, pokazy układów tanecznych oraz pokaz jazdy na rolkach. Urząd Miejski reprezentował Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Marek Pilichowski, który wraz z panią Urszulą Małek i Dyrektorem ZUO Elbląg Andrzejem Lemanowiczem wręczył dyplomy i nagrody. Nagrodę główną za zbiórkę surowców w kat. Przedszkola otrzymała placówka nr 11, w kategorii Szkoły Podstawowe – placówka numer 19, natomiast w kategorii Szkoły średnie i inne otrzymały dwie placówki ex equo: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz PSONI Koło. W kategorii Edukacja ekologiczna zwyciężyły: Niepubliczne Przedszkole WIKI oraz Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu. Współpracujące od wielu lat z ZUO Elbląg organizacje zajmujące się promocją recyklingu surowców: Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z Warszawy, Organizacja Odzysku REBA SA i Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań w Warszawie nagrodziły również placówki za najlepszą zbiórkę surowców w postaci wystawienia sztuki pt. „Ala na tropach recyklingu” oraz przekazały nagrody rzeczowe. Nagrody dla swoich placówek przekazali również przedstawiciele Gminy Tolkmicko (SP w Suchaczu) oraz Gminy Milejewo (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewie). Na koniec spotkania Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Andrzej Lemanowicz złożył podziękowania wszystkim placówkom za udział w Konkursie i zaprosił do kontynuacji współpracy w kolejnej edycji.