Konkurs ZUO

„Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów
w placówkach oświatowych” ZUO Elbląg

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Elbląg

Historia:

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1997 roku, XXIV w roku 2020. Wyniki konkursu ogłaszane są w trakcie uroczystego finału odbywającego się co roku w innej szkole. Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe, rzeczowe lub w innej formie jak np. zielona szkoła, lekcja online czy udział w przedstawianiu teatralnym. Placówki szkolne są podzielone na kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie wraz z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Oprócz nagród dla laureatów oferujemy również nagrody pocieszenia.

Zakres:

Konkurs kierowany jest do uczniów i wychowanków placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych z Elbląga oraz gmin Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Markusy i Milejewo. Dzieci rywalizują ze sobą w dwóch kategoriach: zbiórki odpadów oraz wykonania projektu ekologicznego o tematyce związanej z zagospodarowaniem odpadów. Zadaniem dzieci i młodzieży jest selektywna zbiórka odpadów w placówkach (makulatura, zużyte baterie, zużyte puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe, kartoniki po płynnej żywności) oraz/lub realizacja zadania z zakresu Edukacji ekologicznej. Udział w konkursie w każdym nowym roku szkolnym

placówka może zgłosić poprzez przekazanie do zakładu selektywnie zebranych odpadów na poczet konkursu. Organizator konkursu ZUO Elbląg ma obowiązek odebrać swoim transportem odpady zebrane przez placówki edukacyjne na telefoniczną prośbę przedstawiciela placówki. Zasady realizacji każdej edycji konkursu wyznacza Regulamin. Po zakończeniu konkursu w maju podczas uroczystego finału w wybranej szkole przedstawiciele Organizatora przekazują dzieciom i młodzieży dyplomy, nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe


Finał Konkursu ZUO Elbląg (19.05.2022 r.)

19 maja 2022 r. w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola w Elblągu odbył się finał XXVI edycji „Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych” w roku szkolnym 2021/2022. Uroczystość otworzyła swoim powitaniem Dyrektor Szkoły Pani Hanna Szuszkiewicz. Kilka słów o znaczeniu rywalizacji m.in. sportowej i wyrabianiu dobrych nawyków w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży tytułem wstępu powiedzieli Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk oraz Ekspert ds. ochrony środowiska Urszula Małek. Organizator wydarzenia przygotował wspaniały program artystyczny, w którym brały udział dzieci: występy muzyczne, pokazy układów tanecznych oraz pokaz jazdy na rolkach. Urząd Miejski reprezentował Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Marek Pilichowski, który wraz z panią Urszulą Małek i Dyrektorem ZUO Elbląg Andrzejem Lemanowiczem wręczał dyplomy i nagrody. Nagrodę główną za zbiórkę surowców w kat. Przedszkola otrzymała placówka nr 11, w kategorii Szkoły Podstawowe – placówka numer 19, natomiast w kategorii Szkoły średnie i inne otrzymały dwie placówki ex equo: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz PSONI Koło. W kategorii Edukacja ekologiczna zwyciężyły: Niepubliczne Przedszkole WIKI oraz Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu. Współpracujące od wielu lat z ZUO Elbląg organizacje zajmujące się promocją recyklingu surowców: Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z Warszawy, Organizacja Odzysku REBA SA i Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań w Warszawie nagrodziły również placówki za najlepszą zbiórkę surowców w postaci wystawienia sztuki na terenie placówki pt. „Ala na tropach recyklingu” oraz przekazały nagrody rzeczowe. Nagrody dla swoich placówek przekazali również przedstawiciele Gminy Tolkmicko (SP w Suchaczu) oraz Gminy Milejewo (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewie). Na koniec spotkania Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Andrzej Lemanowicz złożył podziękowania wszystkim placówkom za udział w Konkursie i zaprosił do kontynuacji współpracy w kolejnej edycji.