Konkurs ZUO

„Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów
w placówkach oświatowych” ZUO Elbląg

Patronat honorowy Prezydenta Miasta Elbląg

Historia:

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1997 roku, natomiast XXVI edycja w roku 2022. Wyniki konkursu ogłaszane są w trakcie uroczystego finału w wybranej szkole pod koniec roku szkolnego. Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe, rzeczowe lub w innej formie jak np. zielona szkoła, lekcja online, czy udział w przedstawianiu teatralnym. Uczestnicy Konkursu bez wyróżnień otrzymują nagrody pocieszenia. Placówki szkolne są podzielone na kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie wraz z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówki sąsiednich gmin.

Zakres:

Konkurs kierowany jest do uczniów i wychowanków placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych z Elbląga oraz gmin Tolkmicko, Gronowo Elbląskie, Markusy i Milejewo. Dzieci rywalizują ze sobą w dwóch kategoriach: zbiórki odpadów oraz wykonania projektu ekologicznego o tematyce związanej z zagospodarowaniem odpadów. Zadaniem dzieci i młodzieży jest realizowanie selektywnej zbiórki odpadów (zużyte baterie, zużyte puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe) oraz wykonanie zadania w kategorii Edukacja ekologiczna. Pierwsze w roku szkolnym przekazanie do ZUO Elbląg selektywnie zebranych odpadów jest jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. ZUO Elbląg jako organizator Konkursu ma obowiązek odebrać swoim transportem odpady z placówki edukacyjnej na telefoniczne zgłoszenie przedstawiciela placówki. Zasady realizacji edycji konkursu w roku szkolnym wyznacza aktualny Regulamin. Na koniec roku szkolnego, podczas uroczystego finału w wybranej szkole przedstawiciele Organizatora przekazują reprezentacjom placówek oświatowych dyplomy, nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe.


Finał Konkursu (19.05.2022 r.)

19 maja 2022 r. w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola w Elblągu odbył się finał XXVI edycji „Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych” w roku szkolnym 2021/2022. Uroczystość otworzyła Dyrektor Szkoły Hanna Szuszkiewicz. Kilka słów o znaczeniu rywalizacji m.in. sportowej i wyrabianiu dobrych nawyków w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży tytułem wstępu powiedzieli: Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk oraz Ekspert ds. ochrony środowiska Urszula Małek. Gospodarz uroczystego ogłoszenia wyników Konkursu przygotował wspaniały program artystyczny dzieci: występy muzyczne, pokazy układów tanecznych oraz pokaz jazdy na rolkach. Urząd Miejski reprezentował Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Marek Pilichowski, który wraz z panią Urszulą Małek i Dyrektorem ZUO Elbląg Andrzejem Lemanowiczem wręczył dyplomy i nagrody. Nagrodę główną za zbiórkę surowców w kat. Przedszkola otrzymała placówka nr 11, w kategorii Szkoły Podstawowe – placówka numer 19, natomiast w kategorii Szkoły średnie i inne otrzymały dwie placówki ex equo: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz PSONI Koło. W kategorii Edukacja ekologiczna zwyciężyły: Niepubliczne Przedszkole WIKI oraz Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu. Współpracujące od wielu lat z ZUO Elbląg organizacje zajmujące się promocją recyklingu surowców: Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z Warszawy, Organizacja Odzysku REBA SA i Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań w Warszawie nagrodziły również placówki za najlepszą zbiórkę surowców w postaci wystawienia sztuki pt. „Ala na tropach recyklingu” oraz przekazały nagrody rzeczowe. Nagrody dla swoich placówek przekazali również przedstawiciele Gminy Tolkmicko (SP w Suchaczu) oraz Gminy Milejewo (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewie). Na koniec spotkania Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Andrzej Lemanowicz złożył podziękowania wszystkim placówkom za udział w Konkursie i zaprosił do kontynuacji współpracy w kolejnej edycji.