Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji
opadów

Konkurs na
selektywną
zbiórkę odpadów

Elbląskie Dni
recyklingu

Wycieczka i zajęcia
ekologiczne w ZUO

ZUO Elbląg edukuje mieszkańców Elbląga oraz 16 sąsiadujących gmin, które wchodzą w skład Regionu
Północnego obsługiwanego przez elbląską instalację

Najważniejszym celem spółki jest nauka zasad segregowania odpadów oraz szeroko rozumianej odpowiedzialności ekologicznej. Zakład realizuje szeregciekawych projektów poświęconych tematyce odpadowej kierowanych do dorosłych mieszkańców oraz dzieci i młodzieży.

Do kalendarza cyklicznych zadań zakładu wpisały się: Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów dla placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, festyn dla mieszkańców pn. Elbląskie Dni Recyklingu, współorganizacja Dni Recyklingu w Pasłęku i Braniewie, organizacja wycieczek po zakładzie połączonych z dydaktycznymi zajęciami oraz ekologicznymi warsztatami.

Ponadto spotkania edukacyjne z mieszkańcami umożliwiają również: organizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, patronat ZUO nad szkolnymi projektami ekologicznymi (rola jurora, fundowanie nagród, wsparcie merytoryczne itp.), udział ZUO w imprezach organizowanych przez Urząd Miejski w Elblągu, edukacja dzieci będących członkami spółdzielni mieszkaniowych, uczestników imprez sportowych, współpraca z organizacjami zewnętrznymi, tworzenie reportaży i dokumentów edukacyjnych. Swoją aktywność i osiągnięcia na bieżąco opisujemy w Aktualnościach.

ZUO Elbląg posiada nowoczesne narzędzia oraz materiały do edukacji takie jak: sala edukacyjna, filmy dokumentalne i animowane, komputerowe programy multimedialne z bazą wiedzy o odpadach i grą do segregowania odpadów, gry planszowe, makiety do edukacji zasad segregowania odpadów, materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów jak np. do robienia papieru czerpanego, quizy, krzyżówki, labirytny, książeczki, ulotki oraz inne karty pracy. Uczestnicy zajęć i wycieczek po zakładzie otrzymują materiały edukacyjne do utrwalenia wiedzy o zasadach segregowania odpadów obowiązujących w naszym zakładzie. Poprzez aktywność edukacyjną ZUO Elbląg buduje świadomość ekologiczną mieszkańców.

Karty pracy

Zagadk, labirynty, krzyżówki, itp.

Dla dzieci o tematyce dot. gospodarki odpadami.

Materiał należy pobrać poprzez WeTransferi wykonać zadania.

Życzymy wspaniałej zabawy