FESTYN GOZ – nie marnuj, napraw, wymień

„FESTYN GOZ – nie marnuj, napraw, wymień” (2022 r.) to nowa formuła dotychczasowych spotkań pracowników ZUO sp. z o.o. z mieszkańcami Elbląga i okolic, dotychczas znanych jako Elbląskie Dni Recyklingu

Celem organizacji festynu jest promowanie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) poprzez pokazanie dobrych nawyków mieszkańcom takich jak: niemarnowanie surowców, wymiana i naprawianie rzeczy codziennego użytku oraz recykling selektywnie zebranych odpadów.

Na naszej planecie jest ograniczona ilość surowców do produkcji przedmiotów, urządzeń, tekstyliów, dlatego ludzie muszą zadbać, aby surowce były w ciągłym obiegu i nie trafiały na składowisko odpadów. Pożądanymi nawykami, które należy wprowadzić w życie są: ograniczenie konsumpcjonizmu, dzielenie się rzeczami codziennego użytku w dobrym stanie, planowanie zakupów, naprawianie sprzętów, niemarnowanie żywności itp. Jeśli już powstanie odpad trzeba zadbać, żeby trafił do recyklingu i jako surowiec został wykorzystany do produkcji nowych rzeczy.

Przyjęcie posegregowanych odpadów 

Podczas festynu mieszkańcy wymieniają posegregowane odpady na rośliny i nagrody rzeczowe, m.in. pojemniki do zbiórki bioodpadów. W roku 2022 Zakład przekazał 4000 sztuk roślin: iglaków i kwiatów ozdobnych.

POP – Punkt Obiegu Przedmiotów

W celu promowania gospodarki obiegu zamkniętego w roku 2022 po raz pierwszy stworzono miejsce do przyjmowania i wydawania używanych przedmiotów przyniesionych przez mieszkańców np. książki, zabawki, gry planszowe, wózki dla dzieci, rowery, hulajnogi, ceramikę użytkową. Mieszkańcy dzięki temu mogli się pozbyć niepotrzebnych, ale użytecznych w dobrym stanie przedmiotów, zabawek i sprzętów, a nowi właściciele mogli nacieszyć się nabytkiem i z niego ponownie korzystać.

Atrakcje i edukacja podczas festynu:

Scena:

  1. Przedstawienie teatralne pt. „GOZ to nasz los!” promujące gospodarkę obiegu zamkniętego z udziałem młodzieży szkolnej z koła teatralnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Elblągu wg scenariusza promującego dobre nawyki: naprawianie odpadów, oddawanie lub sprzedaż rzeczy używanych do dalszego użytku innym osobom, uświadamianie nt. cyklu życia odpadów i obiegu zamkniętego, problematyka niemarnowania żywności.
  2. Występy artystyczne dzieci z placówek oświatowych z Elbląga z repertuarem o tematyce ekologicznej.
  3. Konkursy ekologiczne.
  4. Bloki informacyjne np. o projekcie modernizacji MBP.

Warsztaty recyklingowe dla dzieci i młodzieży:

  • gra wielkoformatowa z kostką do nauki postępowania z odpadami
  • budowa domków dla owadów, a po wyczerpaniu materiałów ”bibeloty na gałęzi”,
  • warsztaty „las w słoiku” (oczyszczanie powietrza w domu poprzez zagospodarowanie używanego słoika), a po wyczerpaniu materiałów: „skarpeciaki” (nauka jak ograniczać kupowanie zabawek i zrobić zabawkę z używanej skarpetki)
  • warsztat: doniczki z kartonów po mleku,
  • warsztat z energią (ze specjalnym zestawem dzieci nauczą się jak pozyskać prąd z ziemniaka, wprawią przedmioty w ruch, wygenerują dźwięki)

 

 

ELBLĄSKIE DNI RECYKLINGU 2019

Zakład Utylizacji Odpadów Elbląg edukuje poprzez: praktyczną zbiórkę posegregowanych odpadów nadających się do recyklingu, program artystyczny połączony z konkursami sprawdzającymi wiedzę mieszkańców nt. zasad segregowania odpadów obowiązujących w Elblągu, przeprowadzenie ekologicznych warsztatów (robienie nowych rzeczy z odpadów, zagadki o tematyce ekologicznej) i poprzez  zabawy nawiązujące do ekologii. Tematyka występów artystycznych, warsztatów ekologicznych oraz konkursów dotyczy segregacji odpadów i ochrony środowiska szeroko rozumianej. Aktywizacja dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej to efekt dużego zainteresowania tematem ekologii oraz zaangażowania nauczycieli i rodziców.

Dzieci za prawidłowo rozwiązane zadania i odpowiedzi w konkursach otrzymują upominki i ekologiczne gadżety. Mieszkańcy w zamian za przywiezione na festyn posegregowane odpady (makulaturę, opakowania z tworzyw sztucznych, nakrętki, baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne) otrzymują rośliny (drzewka, krzewy, kwiaty, zioła), słodycze i ekologiczne gadżety. Podczas warsztatów recyklingowych dzieci doskonalą swoje umiejętności plastyczne i zdobywają wiedzę jak można wykorzystać ponownie odpad.

Spółka co roku zaprasza mieszkańców Elbląga do udziału w imprezie i zachęca do przekazania posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych gromadzonych przez cały rok. Celem organizacji festynu jest uświadomienie mieszkańcom co to jest recykling oraz jakie można osiągnąć efekty ochrony środowiska poprzez segregowanie odpadów, recykling i odzysk. Festyn ekologiczny to także okazja do integracji społeczności lokalnej.