Elbląskie Dni Recyklingu

Festyn pn. Elbląskie Dni Recyklingu co roku odbywa się w maju i jest okazją do spotkania przedstawicieli ZUO Elbląg z mieszkańcami. W czasie imprezy mieszkańcy Elbląga zostają poinformowani o zasadach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i korzyściach dla środowiska płynących z odzyskania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

ZUO Elbląg edukuje poprzez praktyczną zbiórkę posegregowanych odpadów nadających się do recyklingu, program artystyczny połączony z konkursami sprawdzającymi wiedzę mieszkańców nt. zasad segregowania odpadów obowiązujących w Elblągu, przeprowadzenie ekologicznych warsztatów (robienie nowych rzeczy z odpadów, zagadki o tematyce ekologicznej) i poprzez  zabawy nawiązujące do ekologii. Tematyka występów artystycznych, warsztatów ekologicznych oraz konkursów dotyczy segregacji odpadów i ochrony środowiska szeroko rozumianej. Aktywizacja dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej to efekt dużego zainteresowania tematem ekologii oraz zaangażowania nauczycieli i rodziców.

Dzieci za prawidłowo rozwiązane zadania i odpowiedzi w konkursach otrzymują upominki i ekologiczne gadżety. Mieszkańcy w zamian za przywiezione na festyn posegregowane odpady (papier, plastik, nakrętki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, plastik) otrzymują rośliny (drzewka, krzewy, kwiaty, zioła), słodycze i ekologiczne gadżety.

ZUO Elbląg co roku zaprasza mieszkańców Elbląga do udziału w imprezie i zachęca do przygotowania odpadów z gospodarstw domowych gromadzonych przez cały rok. Zadaniem ZUO Elbląg jest uświadomienie mieszkańcom co to jest recykling oraz jakie można osiągnąć efekty ochrony środowiska poprzez segregowanie i odzysk odpadów. Festyn ekologiczny to także okazja do integracji społeczności lokalnej.