Aby zobaczyć aktualne dane dotyczące zamówień publicznych ogłoszonych przez Zakład Utylizacji Odpadów proszę wejść na stronę Biuletynu Informacji Publicznej