Polityka antyodorowa ZUO Elbląg

W celu monitorowania uciążliwości zapachowej na terenie obiektów technologicznych Zakładu przy ul. Mazurskiej 42 oraz na terenie sąsiadującego z zakładem osiedla Rubno, pracownicy ZUO od 2014 roku prowadzą udokumentowane obserwacje. Codziennie rejestrują parametry meteorologiczne za pomocą automatycznej stacji pogodowej oraz oceniają poziom odoru w wytypowanych lokalizacjach. Poniższa tabela pokazuje wyniki obserwacji od sierpnia 2020 r. Praktyka obserwacji jakości powietrza oraz warunków pogodowych ma na celu umożliwienie reakcji w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.

Obecnie w trakcie uzgodnień znajduje się opracowany w ZUO Plan zarządzania odorami wraz z harmonogramem działań na rzecz zapobiegania występowaniu odorów lub ich ograniczeniu. Z chwilą jego zaakceptowania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i aktualizacji posiadanego przez Spółkę pozwolenia zintegrowanego, zostanie on udostępniony mieszkańcom.

Zachęcamy szanownych Sąsiadów do zgłaszania własnych obserwacji zapachowych za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej.


Luty 2021

Data                Godzina     Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 - 9:00, w skali 1-10 pkt.
          siła km/h       kierunek      P 1 P 2 P 3 P 5 P 6 P 7
              Pszeniczna 21         Słonecznikowa 11           Rzepakowa 16 G            Kompostownia        Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.02.2021 8:15 -6 88 0 5 S 0 0 4 4 7 5
02.02.2021 8:05 -4 84 0 10 S 0 1 0 5 6 1
03.02.2021 7:30 -2 90 0 3 NE 3 0 0 7 4 6
04.02.2021 8:15 -2 80 0 18 NE 0 1 0 6 7 1
05.02.2021 8:45 -7 90 0 2 SW 0 1 1 7 2 2

08.02.2021   8:30      -12 69 0 18 NE 1 1 0 8 4 0
09.02.2021    8:50    -8 80 0 13 E 1 0 0 8 2 0
10.02.2021 8:45 -10 86 0 6 E 0 0 0 8 3 0
11.02.2021 8:00 -11 74 0 26 NE 0 0 0 8 1 0
12.02.2021 7:45 -14 85 0 0 SE 3 0 0 7 1 0
   
15.02.2021 8:35 -2 91 0 5 W 0 0 0 8 0 0
16.02.2021 9:20 -5 81 0 6 S 0 0 2 6 7 1
17.02.2021 9:50 -3 82 0 3 SE 0 0 0 2 4 0
18.02.2021 8:55 -7 74 0 14 SE 0 0 1 8 1 0
19.02.2021 8:15 -3 83 0 14 SW 0 0 0 8 2 0

 22.02.2021 7:55 2 89 0 11 SW 0 1 0 8 2 0
23.02.2021 8:25 2 91 0 11 S 0 2 0 10 4 0
24.02.2021 7:50 6 84 0 8 S 0 2 0 8 3 0
25.02.2021 8:25 8 88 0 10 SE 0 1 0 7 6 1
26.02.2021    8:00    5 84 0 0 SW

Styczeń 2021

Data                Godzina     Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 - 9:00, w skali 1-10 pkt.
          siła km/h       kierunek      P1 P2 P3 P5 P6 P7
              Pszeniczna 21         Słonecznikowa 11           Rzepakowa 16 G            Kompostownia        Kwatera balastu Stawy odciekowe
  

  
04.01.2021 8:30 0 89 0 13 NE 0 0 0 8 6 0
05.01.2021 8:50 1 91 0 6 NE 0 0 1 7 5 1


07.01.2021  8:30 0 94 0 0 E 0 0 0 8 7 1
08.01.2021     8:45    0 93 0 3 SW 0 0 2 8 6 2
    11.01.2021 8:25 -1 88 0,3 11 S 0 0 0 9 7 1
12.01.2021 8:10 1 83 0 14 SW 0 1 1 8 7 1
13.01.2021 9:00 -2 93 0,3 0 S 1 2 1 7 6 1
14.01.2021    8:35    -1 89 0 6 NE 0 0 0 8 6 0
15.01.2021 8:40 -5 86 0 3 SW 0 0 1 7 6 0


18.01.2021 7:20  -14 84 0 8 SW 0 0 1 6 5 0
19.01.2021 8:30  -9 84 0 11 S 0 1 0 7 6 1
20.01.2021   8:45     -1  92 0  8  S    0     0  0  4  5  0
21.01.2021 8:50   3 81 0 8 SW 0 1 0 5 7 0
22.01.2021 8:25 5 75 0 16 S 0 0 0 4 5 0


25.01.2021 8:35 0 94 0,3 0 SW 0 0 0  3 4 0
26.01.2021   8:00     1  91   0     2  NW 0 0 0  4 6  0
27.01.2021 8:25  1  83  0  13  NW 0     0    0  7   2     0
28.01.2021 8:50 1 82 0 13 SW  0 3 8 5 1 0
29.01.2021     8:35    0 92 0 0 W 0 0 0 6 6 001.02.2021 8:15 -6 88 0 5 S 0 0 4 7 6 5

Grudzień 2020

Data                Godzina     Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 - 9:00, w skali 1-10 pkt.
          siła km/h       kierunek      P1 P2 P3 P5 P6 P7
              Pszeniczna 21         Słonecznikowa 11           Rzepakowa 16 G            Kompostownia        Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.12.2020 8:20 1 82
0,0 18 S   0   1   0   7 6 0
02.12.2020 8:10 -3 87
0,0    8 S   0   1   0   0 4  0 
03.12.2020 8:15

-2 81
0,0
14
SW
 0
  0   0   8 6 1
04.12.2020 8:10
-2 81 0,3 16 SE 0
1 0 6 5 0
07.12.2020  8:50
1 81 0,0 18 W  0
 0 0 10 7 0
08.12.2020  8:30    0     74   0,0     10  SW  0  0   0     8  6  0
09.12.2020  8:15 -2 81 0,0 6 SE 0  2 2 5 4 4
10.12.2020 8:10 -2 84 0,0 8 SW 0  0 3 6 5 2
11.12.2020 8:40 1 93 0,0 6 SW 0  0 3 6 5 2  

14.12.2020    8:35     2  89  0,0  6  SW  0   1     0    7     5  1
15.12.2020 8:20 1 87 0,0 10 NW 0 0  0 5 6 0
16.12.2020 8:05 4 94 0,0 6 SW 0 0 2 7 5 1
17.12.2020 8:40 5 90 0,0 11 SE 0 0 0 7 7 0
18.12.2020 8:15 4 94 2,9 6 SW 0 0 0 5 5 0


                         
21.12.2020 8:30 3 93 1,8 5 SW 0 0 1 5 5 1
22.12.2020 9:00 4 90 1,0 18 SW 0 1 0 6 7 1
23.12.2020 8:50 4,3 89 0,3 20 SW 0 0 1 5 7 1
24.12.2020 8:30 4,4 94 17,5 16 NE 0 0 0 8 6 0                         
                         
28.12.2020  8:45  5  81 0,0  10    NE       0       1     0  6  6  0
29.12.2020  9:00  7  83   0,5     16 SE 0 0     0     5     5       1   
30.12.2020  8:40  4  81  0  3 SW    0     2  2  6  5  0
31.12.2020 8:55 1 88 0 8 SW 0 0 2 7 6 0

Listopad 2020

Data Godzina     Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 - 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h       kierunek      P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21         Słonecznikowa 11           Rzepakowa 16 G          Kompostownia        Kwatera balastu Stawy odciekowe
        
 02.11.2020       8:00 10 92 0,3 14 S 0 0 0 7 7 1
 03.11.2020    8:20  13    90     0,5 3      NE     0  0  0  8   8       1   
04.11.2020 8:00 9 88 0,0 5 S  0 0 0 8 8 1
05.11.2020 8:00
5 93
0,0
5 W 0 0 0 7 7 1
06.11.2020 11:00
11 95 0,8 2 NW 0 0 1 8
7
1


09.11.2020      8:50    8   89 0,0   0   SW
 0   2   2  8  8  1
10.11.2020     8:30   7   84  0,0   3   S  0    0   0   8   8  1 
  


12.11.2020 8:40
6 89 0,0 2
S 0 0 0 8 6
1
13.11.2020 8:35
6 87 0,0 3
S
0 2 0 9 7
2
  


 16.11.2020   8:30 8 86   0,0 11  W  0  1  2  7  2
 17.11.2020   8:45   8  94  0,5 2 SW 0  0  0  8  6  2
18.11.2020 8:35
9 82 1,0 20 SW 0 0
0 6 6 2
19.11.2020 8:15
9 83 0,0 11 W  0 0
0
6
4 1
20.11.2020 8:50
5 82 0,0 2 NE  0 0
0 8 7 0
  

  

23.11.2020  8:10 6   90   0,8  10 0
  0   0  7  5  1 
 24.11.2020 
 8:35  6  89   0,0  14  W  0   0  0  8 6 1
25.10.2020 8:40
3   90 0,0 5 SW 0
 0
0 5 5 1
26.10.2020 8:15
0   94 0,0 9 SW
0  0
0 7 5 1
27.10.2020 8:10
6
  89 0,5 2 N 0  0
0 6
5 0
  

  

  30.11.2020 8:10
1 94 0,0 2 W 0 0
0 5 7 1

Październik 2020

Data Godzina     Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 - 9:00,w skali 1-10 pkt.
siła km/ h       kierunek      P1 P2 P3 P5 P6 P7
Pszeniczna 21         Słonecznikowa 11           Rzepakowa 16 G          Kompostownia        Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.10.2020       8:45

12 92 0
2 N 0 0 0 9 7 3
02.10.2020 8:50 13
86 0 5 W 0 0 0 9 8 0
                         
05.10.2020 8:45 15 84 0 2 SE 0 0 1 8 7 0
06.10.2020 8:50 11 91 0,3 10 SW 1 4 4 8 8 2
07.10.2020 8:00 12 89 0,5 0 SW 0 3 0 9 7 0
08.10.2020 12:30 12 79 0 5 W 0 0 0 8 6 1
09.10.2020 10:00 12 47 2 8 NW 0 0 0 9 9 0
                         
                         
12.10.2020 8:20 5 94 0 0 S 0 4 0 9 10 0
13.10.2020 8:20 4 96 0,3 0 SW 0 1 0 7 9 0
14.10.2020 8:30 9 91 11,4 45 NE 0 0 0 8 7 0
15.10.2020 8:00 7 95 0,3 0 S 0 2 3 8 8 3
16.10.2020 8:00 6 94 0 0 SE 0 0 0 7 7 0
                         
                         
19.10.2020 8:40 3 92 0 5 SE
0 0 6 8 7 3
20.10.2020 8:25 6 91 0 8 S 0 0,5 0 10 8 2
21.10.2020 8:00 9 90 0 8 S 0 0 1 6 5 1
22.10.2020 8:00 11 83 0 6 SW 0 0 0 9 10 1
23.10.2020 8:40 11 91 0 11 SW 0 0 2 9 10 0
                         
                         
26.10.2020 8:35 12 87 0 3 S 0 0 5 9 6 0
27.10.2020 10:30 12 91 0
6 SW 0 0 0 8 8 1
28.10.2020 8:00 9 88 0
6 SW 0 4 2 8 6 0
29.10.2020 8:30 9 91 0
10 SW 0 0 0 8 6 1
30.10.2020 8:00 8 89 0 5 SW 0 0 0 7
7
1

Wrzesień 2020

Data                Godzina     Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 - 9:00, w skali 1-10 pkt.
          siła km/ h       kierunek      P1 P2 P3 P5 P6 P7
              Pszeniczna 21         Słonecznikowa 11           Rzepakowa 16 G          Kompostownia        Kwatera balastu Stawy odciekowe
01.09.2020 08:25 16 78 0 3 E 0 1 0 6 4 2
02.09.2020 08:30 14 91 0,8 6 NE 0 0 0 7 9 3
03.09.2020 08:35 13 90 0 14 SW 0 2 2 8 8 2
04.09.2020 08:20 14 86 0 8 S 0 0 0 8 8 0
                         
07.09.2020 08:25 14 86 0 6 NW 1 0 0 9 7 0
08.09.2020 08:45 12 87 0 2 W 0 0 0 8 7 1
09.09.2020 08:15 15 92 0 6 W 0 0 0 10 2 0
10.09.2020 08:45 18 56 0,8 10 N 0 0 0 9 6 3
11.09.2020 11:00 13 80 0 6 SW 0 0 0 8 5 1
                         
14.09.2020 08:12 20 61 0 3 NW 0 0 4 8 5 0
15.09.2020 08:10 17 87 0 2 S 0 0 0 10 8 3
16.09.2020 08:00 19 77 0 5 SW 0 1 3 7 6 3
17.09.2020 08:50 14 65 0 19 NE 0 0 0 8 6 3
18.09.2020 08:15 8 86 0 0 W 0 0 0 10 8 1
                         
21.09.2020   8:45 
11    89   0  3   S  0  0   10  6   1
22.09.2020   8:45  15   78  0   5   SW  3
 
2  0    10   8   3
23.09.2020  8:20  17    72  0  6   SW    0   1    9   8    1 
24.09.2020   8:40  19   68  0 15  S   0  0   2   9   6   3
25.09.2020  8:00  16   87   0  0
 
 SE    0   0   9   8  1
                         
28.09.2020   8:25 11    87  0 13  SW  10   7   0
29.09.2020  8:45 11    85  0   0  N 0  2  1
30.09.2020  8:05  11   91 0
NE   0  10
 8
 
 2

Sierpień 2020

Data                Godzina     Temperatura (˚C) Wilgotność (proc.) Opady (mm) Wiatr Punkty pomiarowe (odorowe) w godz. 7:30 - 9:00, w skali 1-10 pkt.
          siła km/h       kierunek      P1 P2 P3 P5 P6 P7
              Pszeniczna 21         Słonecznikowa 11           Rzepakowa 16 G            Kompostownia        Kwatera balastu Stawy odciekowe

                   
03.08.2020 08:35 18, 2 89. 10,9 4,2 NE 0 0 0 8 7 3
04.08.2020 08:20 17 90 0,3 2-3. NE 0 0 0 8 7 3
05.08.2020 08:15 17 82 0 2 NW 0 1 2 7 6 2
06.08.2020 08:20 20 60 0 3 NE 0 1 2 8 7 1
07.08.2020 08:30 21 60 0 2 NE 0 0 0 8 8 2
                         
10.08.2020 08:14 24 84 0 3-5. NE 0 0 0 8 7 2
11.08.2020 08:15 20 69 0 8 NE 0 0 0 0 8 3
12.08.2020 08:20 20 80 0 5-6. NE 0 0 1 5 2 4
13.08.2020 08:15 19 71 0 3-5. S 0 0 0 1 7 4
14.08.2020 08:20 21 56 0 3-5. SW 0 1 1 8 6 1
                         
17.08.2020 08:23   67 0 3 N 4 3 5 10 8 3
18.08.2020 08:00 20 75 0 3-5. NE 0 0 0 8 4 0
19.08.2020 08:10 19 83 0 2 NE 0 0 0 8 6 5
20.08.2020 08:15 17 81 0 6-10. NE 0 0 0 8 6 2
21.08.2020 08:30 22 64 0 5 SW 0 2 2 8 7 1
                         
24.08.2020 08:00 15 85 0 6 SW 0 0 0 10 8 1
25.08.2020 08:05 16 80 0 2 W 0 1 0 5 3 4
26.08.2020 08:10 17 75 0 10 SW 0 3 0 9 8 2
27.08.2020 08:30 15 95 0 2 NE 0 0 0 8 6 3
28.08.2020 08:20 15 91 0 5 SW 0 0 3 8 9 0
                         
                         
31.08.2020 08:00 16 92 8,6 3 NE 0 0 0 8 7 0