Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów

Historia:

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1997 roku. Wyniki konkursu ogłaszane są w trakcie uroczystego finału odbywającego się co roku w innej szkole. Zwycięzcy otrzymują atrakcyjne nagrody finansowe, rzeczowe lub w innej formie jak np. zielona szkoła, czy udział w przedstawiniu teatralnym. Placówki szkolne są podzielone na kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie wraz z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Oprócz nagród dla najlepszych oferujemy również nagrody pocieszenia w celu zmotywawania dzieci do zaangażowania.

Zakres:

Zakres: Konkurs kierowany jest do uczniów i wychowanków placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych Elbląga oraz Gmin Tolkmicko, Gronowo Górne, Markusy i Milejewo. Dzieci rywalizują ze sobą w dwóch kategoriach: 1. zbiórki odpadów oraz 2. wykonania projektu ekologicznego o tematyce odpadowej. Zadaniem dzieci i młodzieży jest selektywna zbiórka odpadów w placówkach (zużyte baterie, zużyte puszki aluminiowe, nakrętki plastikowe, kartoniki po płynnej żywności, makulatura) oraz/lub udokumentowanie realizacji projektu w zakresie gospodarki odpadami. Udział w konkursie w każdym nowym roku szkolnym placówka może zgłosić poprzez przekazanie do zakładu selektywnie zebranych odpadów na poczet konkursu. Organizator konkursu tj. ZUO Elbląg ma obowiązek odebrać swoim transportem odpady zebrane przez placówki edukacyjne na telefoniczną prośbę przedstawiciela placówki.