Finał Konkursu ZUO Elbląg (19.05.2022 r.)

19 maja 2022 r. w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Agrykola w Elblągu odbył się finał XXVI edycji „Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych” w roku szkolnym 2021/2022. Uroczystość otworzyła swoim powitaniem Dyrektor Szkoły Pani Hanna Szuszkiewicz. Kilka słów o znaczeniu rywalizacji m.in. sportowej i wyrabianiu dobrych nawyków w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży tytułem wstępu powiedzieli Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk oraz Ekspert ds. ochrony środowiska Urszula Małek. Organizator wydarzenia przygotował wspaniały program artystyczny, w którym brały udział dzieci: występy muzyczne, pokazy układów tanecznych oraz pokaz jazdy na rolkach. Urząd Miejski reprezentował Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Marek Pilichowski, który wraz z panią Urszulą Małek i Dyrektorem ZUO Elbląg Andrzejem Lemanowiczem wręczał dyplomy i nagrody. Nagrodę główną za zbiórkę surowców w kat. Przedszkola otrzymała placówka nr 11, w kategorii Szkoły Podstawowe – placówka numer 19, natomiast w kategorii Szkoły średnie i inne otrzymały dwie placówki ex equo: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 oraz PSONI Koło. W kategorii Edukacja ekologiczna zwyciężyły: Niepubliczne Przedszkole WIKI oraz Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu. Współpracujące od wielu lat z ZUO Elbląg organizacje zajmujące się promocją recyklingu surowców: Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z Warszawy, Organizacja Odzysku REBA SA i Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań w Warszawie nagrodziły również placówki za najlepszą zbiórkę surowców w postaci wystawienia sztuki na terenie placówki pt. „Ala na tropach recyklingu” oraz przekazały nagrody rzeczowe. Nagrody dla swoich placówek przekazali również przedstawiciele Gminy Tolkmicko (SP w Suchaczu) oraz Gminy Milejewo (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewie). Na koniec spotkania Dyrektor Zakładu Utylizacji Odpadów Andrzej Lemanowicz złożył podziękowania wszystkim placówkom za udział w Konkursie i zaprosił do kontynuacji współpracy w kolejnej edycji.