Edukacja filmowa ZUO (22.09.2021 r.)

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu wziął udział w filmowym projekcie edukacyjnym zainicjowanym przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu pt. Segregowanie odpadów u źródła, czyli w domu”. Zapraszamy do obejrzenia pierwszego z cyklu odcinka pt. „Recykling plastiku”. Ideą filmu jest spojrzenie na plastikowy odpad jako cenny surowiec, którym ludzkość musi odpowiednio zarządzać. Chcemy też uświadomić mieszkańcom jaki jest dalszy los odpadu po wyrzuceniu do żółtego pojemnika. Wkrótce kolejne części poświęcone innym surowcom jak makulatura, szkło, czy odpady biodegradowalne. Zapraszamy do obejrzenia filmu w zakładce O firmie/ filmy ZUO oraz Edukacja ekologiczna/edukacja z partnerami.