Relacja z V Braniewskich Dni Recyklingu (24.06.2017 r.)

W tym roku mieszkańcy Braniewa i okolic przekazali segregowane przez cały rok odpady w trakcie zorganizowanej zbiórki 24 czerwca 2017 r. Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. jak zwykle wspierał Braniewo w organizacji zbiórki. Zebrane odpady zostaną przekazane do recyklingu. Za całoroczną pracę polegającą na segregacji odpadów mieszkańcy zostali nagrodzeni roślinami.

Wyniki zbiórki:

Lp.

Kod

Odpad

Ilość

1

20 01 01

Papier i tektura

0,88 Mg

2

20 01 02

Szkło

0,26 Mg

3

20 01 34

Baterie

0,22 Mg

4

20 01 39

Tworzywa sztuczne

0,08 Mg

6

20 01 39

Tworzywa sztuczne – nakrętki

0,54 Mg

7

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

2,3 Mg

8

20 01 40

Metale – puszki

0,04 Mg

Łącznie zebrano 4320 kg odpadów.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu