Podpisanie umowy na rozbudowę istniejącej linii sortownczej

11 lutego 2015 r. na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu ostatecznie sfinalizowano starania o środki na rozbudowę istniejącej instalacji sortowniczej. Projekt pn. „Zakup urządzeń specjalistycznych do segregacji odpadów w ZUO Elbląg” zostanie dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu oszacowano na 3,18 mln zł, z czego ponad 2,7 mln będzie stanowiła dotacja Funduszu Spójności. Nowe urządzenia mają usprawnić funkcjonowanie dotychczas działającej instalacji sortowniczej, a tym samym zwiększyć wydajność procesu odzysku odpadów. Rozbudowa instalacji wpłynie na ograniczenie ilości odpadów składowanych, poprawę jakości odzyskiwanych odpadów oraz jakości warunków pracy w zakładzie. Część środków zostanie zagospodarowana na edukację ekologiczną mieszkańców Elbląga i współpracujących gmin.

Link do filmu z uroczystości