Poznaliśmy już wyniki XXIV edycji

Konkurs na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych to jeden z najważniejszych projektów edukacyjnych ZUO Elbląg z 24-letnią tradycją, w który jest zaangażowana bardzo duża grupa nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci z Elbląga i sąsiednich gmin. Budowanie postaw ekologicznych to jeden z priorytetów działalności Zakładu Utylizacji Odpadów. Wraz z pojawieniem się epidemii ucierpiały realizowane przez ZUO niektóre projekty m.in. zawieszone zostały wycieczki do ZUO. W tym roku z powodu pandemii nie odbył się też uroczysty finał ww. konkursu z częścią artystyczną, uhonorowaniem laureatów i wręczeniem nagród. Jednak pomimo trudnych okoliczności zaangażowanie placówek w realizację zadań konkursowych okazało się imponujące i rywalizację udało się szczęśliwie doprowadzić do końca. ZUO otrzymało dużo pięknych prac w kategorii Edukacja ekologiczna. Dzięki naszym patronom medialnym możemy zaprezentować je szerszemu gronu.

Propagowanie postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży to jedno z zadań statutowych Zakładu Utylizacji Odpadów, ale też możliwość współpracy z zaangażowanymi nauczycielami i kreatywną młodzieżą.

We wrześniu tego roku w trakcie obrad Kapituły Konkursu wyłoniono laureatów XXIV edycji „Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w placówkach oświatowych” w roku szkolnym 2019/2020. W ramach konkursu podopieczni placówek zbierali następujące surowce wtórne, które ZUO sukcesywnie przekazywało firmom recyklingowym do przetworzenia: makulaturę, nakrętki, baterie, puszki aluminiowe oraz kartoniki po płynnej żywności. Oprócz zbiórki posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych, dzieci mogły również przygotować prace w kategorii edukacja ekologiczna oraz uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych w ZUO. W XXIV edycji zgodnie z Regulaminem wychowankowie placówek mogli wykonać następujące zadania: nagranie filmu pod hasłem „Świat tonie w plastiku. Co ty na to?”, napisanie odręcznie listu, w którym autor przekonuje dlaczego warto segregować odpady oraz wykonanie zakładki do książki z informacją co to jest PSZOK. Mimo trudnych okoliczności epidemii dzieciom udało się przygotować wspaniałe prace, które poniżej prezentujemy: wyróżnione filmy, listy i zakładki.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 65 placówek oświatowo – wychowawczych: 58 z terenu Elbląga i 7 z terenu gmin ościennych:  Gronowo Elbląskie (1), Tolkmicko (4),  Milejewo (2). Wśród placówek uczestniczących w konkursie było 29 przedszkoli, 22 szkoły podstawowe oraz 10 szkół średnich, 1 bursa szkolna, 3 ośrodki szkolno – wychowawcze. Łącznie uczęszcza do tych placówek  15269 uczniów. Ogółem zebrano 161 555 kg (w roku ubiegłym 170 145  kg) odpadowych surowców, z czego w placówkach gminnych 6 914 kg  (poprzednio 11 158 kg).

W poszczególnych grupach odpadów wyniki są następujące:

Baterie                                      5 160 kg

Puszki                                           320 kg

Kartoniki                                  1 712 kg

Makulatura                        132 435 kg

Nakrętki                                21 928 kg

 

Najwięcej odpadów (w przeliczeniu na dziecko) zebrali uczniowie szkół podstawowych (7 767 uczniów zebrało 102 468 kg odpadów – ponad 13 kg/ucznia) oraz dzieci z przedszkoli – (2 786 dzieci zebrało 36 122 kg  różnych surowców – prawie 13 kg/dziecko). Największą popularnością cieszyła się tradycyjnie zbiórka odpadów w kategorii „nakrętki” – brało w niej udział 50 placówek. Baterie zbierało 48 placówek, makulaturę – 42, puszki aluminiowe – 15 placówek, kartoniki po napojach –  15 placówek.

Nagrody finansowe i rzeczowe ufundowali: Gmina Miasto Elbląg, Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu oraz sponsorzy: Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL z Warszawy, Organizacji Odzysku REBA SA, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z Warszawy, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań w Warszawie, Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.

Dodatkową nagrodą dla placówek i autorów wyróżnionych prac jest emisja filmów i publikacja listów i zakładek wykonanych w kategorii Edukacja ekologiczna dzięki patronom medialnym konkursu: Elbląskiej Gazecie Internetowej portEL.pl oraz TRUSO.TV.

Więcej w zakładce Edukacja ekologiczna