Konferencja pt. „Podstawy Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Elblągu” (05.04.2022 r.)

W Ratuszu Staromiejskim odbyła się konferencja zorganizowana przez ZUO Elbląg wraz z Urzędem Miasta w Elblągu wprowadzająca do dyskusji na temat koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego i realizacji planów inwestycyjnych Elbląga w tym zakresie.

Wiceprezydent Michał Missan wśród działań wpisujących się w tę ideę wymienił Zielony Budżet, instalację pojemników na nakrętki i na zużytą elektronikę tzw. MPE na terenie Elbląga; zapowiedział również budowę nowego PSZOK-u wyposażonego w funkcję wymiany i naprawy rzeczy.

Dyrektor ZUO Elbląg Andrzej Lemanowicz prezentując założenia GOZ wskazał na konieczność przejścia z gospodarki linearnej: weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć, na cyrkularną: „wytwórz, użyj, użyj ponownie, przerób, oddaj do recyklingu”. Gospodarka obiegu zamkniętego zakłada minimalizowanie produkcji odpadu, a jeśli już odpad powstanie, wykorzystanie go jako surowca wtórnego, który powinien być w środowisku tak długo jak to możliwe.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładu pani Urszuli Małek – Eksperta ds. środowiska o zaletach współpracy wszystkich podmiotów i organizacji na rzecz wspólnego dobra jakim jest zrównoważony rozwój miasta. Wg niej konieczna jest przebudowa systemu gospodarczego w taki sposób, aby mógł się on regenerować i był odporny na zakłócenia. Elbląg może się stać katalizatorem zmian nie tylko w dziedzinie gospodarki odpadami, ale też zarządzania zasobami energii i zrównoważonym transportem. Elbląg może się stać jak nowoczesne 02miasto poprzez realizację takich projektów jak:

  • Zielone zdroje uliczne
  • Kwitnące ogródki, przystanki tramwajowe, trawniki i skwery – utworzenie systemu retencji wody opadowej
  • Ścieżki rowerowe i instalacje dot. elektromobilności
  • Strefa Rzemiosł – odnawianie i zawrócenie do ponownego użycia
  • Strefa Chillout-u
  • Strefa Aktywności Lokalnej – odzysk materiałów i przedmiotów
  • Nasadzenia drzew, mini parki, zielone place zabaw
  • Automaty do segregacji odpadów
  • PSZOK-i
  • Instalacje OZE

Podczas konferencji pan Arkadiusz Jachimowicz, Prezes ESWiP zreferował funkcjonowanie Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej oraz funkcjonowanie sklepu społecznego w Domu pod Cisem, wskazując na potrzeby rozbudowy infrastruktury swojej działalności wynikające z rosnącego zapotrzebowania. Dom pod Cisem to ważne miejsce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu m.in. poprzez funkcjonowanie pracowni do naprawy przedmiotów oraz doradztwo zawodowe i współpracę z psychologami.

W spotkaniu zaprezentowano działania ZUO Elbląg w zakresie edukacji ekologicznej wpisującej się w koncepcję GOZ. Na koniec Dyrektor Andrzej Lemanowicz wypunktował najbliższe plany Elbląga realizacji nowych inwestycji Elbląga jak budowa nowej kompostowni na ternie ZUO sp. z o.o. i nowego PSZOK-u w Elblągu.