Informujemy, że Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu nie ma możliwości przyjmowania azbestu.